អគារខ្ពស់ៗចំនួន 13 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

0

ដោយ ៖ វត្ថា 

ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យបាននឹងកំពុងរីកដុះដាលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគួរអោយកត់សម្គាល់ដែលស្របទៅនឹង​ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ ។ ជាក់ស្តែងតាមទិន្ន័យបង្ហាញថា មានអាគារខ្ពស់ៗចាប់ពី 100 ម៉ែត្រឡើងចំនួន ១៣ អគារ​បាននឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ ដើម្បីបង្អួតទីក្រុងភ្នំពេញ ក៏ដូជា ទាក់ទាញក្រសែភ្នែកអ្នកវិនិយោគិនបរទេសអោយក្រឡេងមើលប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគត។ តាមគម្រោង អគារទាំង 13 នេះ នឹងបញ្ចប់ក្រោយឆ្នាំ 2030 តែយ៉ាងក្តីអគារមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកការសាងសង់ និង មួយចំនួនទៀត បោះបង់ការសាង់សង់។

អគារ Thai Boon Roong Trade Center គឺជាអគារខ្ពស់ជាងគេ លំដាក់លេខ ១1 ដែលនឹងសាងសង់នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌចំការមន ។ អគារ Olypia City Tower ស្ថិតនៅក្នុងសាងសង់ក្នុងទឹកដី​ខណ្ឌ 7មករា ។ អគារ Gold Tower 42ស្ថិននៅក្នុងស្រពិចស្រពិល ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌចំការមន។ អគារ​ The Bridge កំពុងសាងសង់ក្នុងទឹកដីខណ្ឌចំការ​មន។ អគារ Times Center ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលការសង់ដែលអគារមួយនេះ​ស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌ ៧ មករា ។ អគារ Diamond Twin Tower កំពុងសាងសង់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់​កោះពេជ្យ ។ អគារ D.I. Riviera Tower A, B កំពុងសាងសង់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោះពេជ្អគារ Sky Villas កំពុងសាងសង់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌ ៧មករា​។ អគារ Casa Meridian កំពុងសាងសង់ស្ថតិនៅក្នុងតំបន់កោះពេជ្រ។ អគារ Bali Scenery (North Tower) កំពុងសាងសង់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន។ អគារ​ Platinum Bay  ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន និង អគារ Thai Bonroong Trade Building កំពុងសាងសង់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន។

សម្រាប់បច្ចុប្បន្នមានអគារខ្ពស់ៗចំនួន​តែ ៥ ប៉ុណ្ណោះដែលសាងសង់រួចហើយដាក់អោយដំណើរការធ្វើអាជីកម្ម គឺ អគារ Vattnac Capital Tower ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ដាក់អោយដំណើរការ ឆ្នាំ 2004 មានកំពស់ 188 ម៉ែត្រ និង 38 ជាន់ ។ អគារ OCIC Tower (Canadia Bank) ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូចពេញ កំពស់ ១១៨ ​ម៉ែត្រ និង 32 ជាន់ ដាក់អោយដំណើរការ កាលពីឆ្នាំ ២០១០។ អគារ De Castle Royal ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន មានកំពស់ 117 ម៉ែត្រ និង ៣៣ ជាន់ ដាក់អោយដំណើរការកាលពីឆ្នាំ 2013 ។ អគារ Rosegarden Condo Building A, B, C, D ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមកដាក់អោយដំណើរ ក្នុងឆ្នំា 2013  និង អគារ Bali Scenery (South Tower) ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន ដាក់អោយដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2015 ៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here