រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ គ្រោងប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីទប់ស្កាត់ការទិញផ្ទះទុកលក់ចំណេញពីសំណាក់ជនបរទេស

0

ដោយៈ សុខុម

សេអ៊ូល: រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង គ្រោងនឹងបញ្ចេញស្ថិតិអចលនទ្រព្យរបស់ជនបរទេស ក្នុងប្រទេសនេះចាប់ពីត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងគោលបំណង ទប់ស្កាត់ការទិញផ្ទះទុកលក់ចំណេញ ពីសំណាក់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ។

យោងតាមផែនការថវិកាសំខាន់ៗ របស់ក្រសួងដែនដីសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ ដែលបានដាក់ជូនលោក Park Sang-hyuk តំណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ បង្ហាញថា ថវិកាចំនួន២១៧.០០០ដុល្លារ ត្រូវបានលៃទុក សម្រាប់ធ្វើស្ថិតិស្ដីពីផ្ទះសំបែង ដែលកាន់កាប់ដោយជនបរទេសនៅឆ្នាំក្រោយ។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Korea Times ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែកញ្ញា។

ក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់សរុបចំនួន១៣លានដុល្លារអាមេរិក ទឹកប្រាក់ប្រមាណ១១០.០០០ដុល្លារ ត្រូវបានលៃទុកសម្រាប់ការស្ទង់មតិ និងស្ថិតិលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ក្នុងថវិកាឆ្នាំក្រោយ ហើយចំនួន២១៧.០០០ដុល្លារ នឹងត្រូវចំណាយទាំងស្រុង ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យអំពីអចលនទ្រព្យប្រភេទលំនៅដ្ឋានរបស់ជនបរទេស។

នេះជាលើកដំបូង មិនធ្លាប់មានដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ បានលៃទុកប្រាក់សម្រាប់តែគោលបំណងស្ទង់មតិ និងចងក្រងស្ថិតិអំពីអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋានរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ក្រសួងដែនដីបានពន្យល់ថា “ហេតុផលនៃការបែងចែកប្រាក់ក្នុងផែនការថវិកានេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតបឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ទៅនឹងការទិញផ្ទះទុកចំណេញរបស់ជនបរទេស តាមរយៈការបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាក់លាក់ នៃការទិញអចលនទ្រព្យរបស់ជនបរទេស”៕ Korea Times៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here