និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចចុះMOUជាមួយសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ

0

ដោយៈ គង់ ម៉ាលីនណា

ភ្នំពេញៈ សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ជាមួយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ដើម្បីសហការគ្នាក្នុងការលើកកំពស់ ចំណេះដឹងរវាងស្ថាប័នទាំាំងពីរ។

គោលដៅនៃការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ មានគោលបំណងដូចជា ទី១-ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងជំរុញការចូលរួមក្នុងវិស័យមូលបត្រ រវាងនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ ទី២-ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងជំរុញការចូលរួមក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច រវាងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច និងសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ។

ពិធីនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមចុះហត្ថលេខា ដោយលោកស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា លោកសុខ ដារ៉ា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច និងលោកច្រឹក សុខនីម ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា ព្រមទាំងសមាជិកសមាគម CVEA និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូប៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here