ការវិនិយោគទ្រព្យសកម្មថេររបស់ប្រទេសចិនកើនឡើង៥,៨ភាគរយ នៃផលទុនជាតិសរុប

0

ដោយ: លាងហួរ

ប៉េកាំង: ទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិជាតិ បានបង្ហាញនៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែកញ្ញាថា ការវិនិយោគទ្រព្យសកម្មថេរ របស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង៥,៨ភាគរយ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល៨ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។

ការិយាល័យនេះបានរាយការណ៍ឱ្យដឹង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ការវិនិយោគទ្រព្យសកម្មថេរ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែសីហាមានចំនួនសរុប៣៦,៧១ពាន់ពាន់លានយ័ន (ប្រហែល៥,៣ពាន់ពាន់លានដុល្លារ)។

កំណើននេះបានកើនលឿន ដែលបានប្រកាសក្នុងរយៈពេល៧ខែដំបូង។ ចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហា ការវិនិយោគទ្រព្យសកម្មថេរពីវិស័យឯកជនបានកើនឡើង២,៣ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំមុនដល់២០,៣១ពាន់ពាន់លានយ័ន។

ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការផលិតបានកើនឡើង៨,៣ភាគរយ និង១០ភាគរយពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលនេះរៀងគ្នា។

ការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ បានធ្លាក់ចុះ៧,៤ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល៨ខែដំបូង។ ការវិនិយោគទៅក្នុងឧស្សា​ហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ មានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា ដោយក្នុងនោះ នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ និងសេវាកម្មកើនឡើង២៣ភាគរយ និង១៤,២ភាគរយរៀងគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ប្រទេសចិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ ដែលគាំទ្រការវិនិយោគនៅឆ្នាំនេះ។  ជាឧទាហរណ៍ រដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ទូទាំងប្រទេស បានពន្លឿនការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបំណុលពិសេស ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here