មកដឹងតម្លៃការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់យានយន្ត៥ប្រភេទ

0

ដោយ៖ សុផារី

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ស្ទើរទាំងស្រុងហើយ ក្រុមហ៊ុននឹងបើកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរហើយ ជាមួយការមិនគិតថ្លៃរយៈពេលមួយខែ ចាប់ពីនៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

ជាមួយនឹងការប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្ហាញតារាងតម្លៃ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើផ្លូវល្បឿនលឿនលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះផងដែរ។ តម្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរលើផ្លូវល្បឿនលឿននេះ ចែកចេញជា៥ប្រភេទដូចខាងក្រោម។

ប្រភេទទី១៖ ទោចក្រយានយន្ត ដែលមានទំហំស៊ីឡាំងចាប់ពី៦០០សេសេឡើង រថយន្តគ្រួសារ/រថយន្តដឹកទំនិញ (គ្រួសារ) ផ្ទុកមិនលើពី ៧នាក់ រថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល ផ្ទុកមិនលើសពី២តោន តម្លៃ០,០៦៤ដុល្លារ ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៅឆ្នាំបន្ទាប់តម្លៃ០,០៨ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ។

ប្រភេទទី២៖ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរផ្ទុកចាប់ពី៨នាក់ ដល់១៩នាក់ រថយន្តដឹកទំនិញផ្ទុកចាប់ពី ២តោនដល់៥តោន តម្លៃ ០,១២៨ដុល្លារ ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង នៅឆ្នាំបន្ទាប់តម្លៃ០,១៦ដុល្លារ ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ។

ប្រភេទទី៣៖ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនធំ ផ្ទុកចាប់ពី២០នាក់ ដល់៥៦នាក់ រថយន្តដឹកទំនិញផ្ទុកចាប់ពី៥តោនដល់១០តោន តម្លៃ០,១៩២ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៅឆ្នាំបន្ទាប់តម្លៃ០,២៤ដុល្លារ។

ប្រភេទទី៤៖ រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ផ្ទុកចាប់ពី១០តោនដល់២០តោន តម្លៃ០,២៥៦ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង នៅឆ្នាំបន្ទាប់តម្លៃ០,៣២ដុល្លារសម្រាប់មួយគីឡូម៉ែត្រ។

ប្រភេទទី៥៖ រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ ផ្ទុកលើសពី២០តោនឡើងទៅ (គិតទាំងរ៉ឺម៉កសណ្តោង) តម្លៃ០,៣២ដុល្លារ ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ឆ្នាំដំបូង នៅឆ្នាំបន្ទាប់តម្លៃ០,៤០ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here