ធនាគារហត្ថាទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសនៅក្នុងវេទិកាGlobal SME Finance Forum លើកទី៩

0

ដោយៈ សហការី

ភ្នំពេញៈ យើងមានមោទកភាព ដែលធនាគារហត្ថា (Hattha Bank Plc.) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយស (Honorable Mention) នៅក្នុងវេទិកា Global SME Finance Forum លើកទី៩ ដែលប្រព្រឹត្តិឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

វេទិកា Global SME Finance Forum លើកទី៩ គឺជាកម្មវិធីអន្តរជាតិមួយ ដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័ន International Finance Corporation (IFC) ដែលជាសមាជិកនៃធនាគារពិភពលោក (the World Bank Group) វេទិកា the @SME Finance Forum និងគាំទ្រដោយភាពជាដៃគូសកលរបស់G20 សម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ (GPFI) ព្រមទាំងសហការរៀបចំដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងពង្រីក នូវលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមទូទាំងសកលលោក។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំវេទិកានេះ បាននាំយកនូវស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុន Fin-Techនិងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុ ពីបណ្តាប្រទេសជាច្រើនមកពិភាក្សា ចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ក៏ដូចជានវានុវត្តន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់នូវការរីកចម្រើននៃសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម។

ដូចជាគ្នាដែរ វេទិកាឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតសំខាន់ ទៅលើឥទ្ធពលនៃបរិវត្តន៍ឌីជីថល (Digital Transformation) ដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីភាពបញ្ចូលគ្នា ចីរភាព និងទំនួលខុសត្រូវនៃហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ធនាគារហត្ថាត្រូវបានជ្រើសរើស សម្រាប់ពានរង្វាន់នេះ ក្នុងចំណោមបេក្ខភាព ដែលប្រកួតប្រជែងជាច្រើនទៀត។

លោក Matthew Gamser អគ្គនាយកនៃវេទិកា Global SME Finance Forum បានមានប្រសាសន៍ថា “ជារៀងរាល់ឆ្នាំ យើងឃើញមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើង ចូលរួមគាំទ្រ ដើម្បីជួយកែលម្អលទ្ធភាព ទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម”។

លោកបានបន្តថា“យើងឃើញមានការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យ យើងឃើញឱកាសថ្មី សម្រាប់ការដោះស្រាយអតុល្យភាព កាលពីអតីតកាល ដែ​លបណ្តាលមកពីកត្តាយេនឌ័រ អាយុ និងវិសមភាពផ្សេងទៀត ហើយយើងឃើញការអនុវត្តថ្មីៗ ដែលបានដាក់អតិថិជនជាអាទិភាព ហើយធានាថាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានមានទំនួលខុសត្រូវ និងផ្តលអត្តប្រយោជន៍ពិតប្រាកដ។លោក​បន្តថា “ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផ្តល់ឱ្យយើងនូវភាពដូចគ្នាកាន់តែច្រើន គឺ ការច្នៃប្រឌិតកាន់តែធំ សមិទ្ធិផលកាន់តែធំ និងសក្តានុពលកាន់តែធំ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here