ទំហំប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រេចបានដល់៤០ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ២០២២

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ

គូឡាឡាំពួរ: ទំហំប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើង២៣,៦ភាគរយ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់ទឹកប្រាក់៤០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២។ នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអចលនទ្រព្យជាតិ (NAPIC)។

យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល ​​NAPIC បានឱ្យដឹងទៀតថា ប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យ លើសពី៣៨៩.០០០ ត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ២០២២ ពោលគឺកើនឡើង២៩,៥ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

មានប្រតិបត្តិការចំនួន២៤៣.១៩០ តម្លៃ៩៤,២៨ពាន់លានរីងហ្គីត ដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរយៈពេលពិនិត្យ ដែលកើនឡើង២២,៣ភាគរយ នៅក្នុងបរិមាណ និង២២,៦ភាគរយនៅក្នុងតម្លៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ផ្នែកអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម បានកត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំនួន៣២.៨០៩ ដែលមានតម្លៃ៣២,៦១ពាន់លានរីងហ្គីត ក្នុងឆ្នាំ២០២២ កើនឡើង៤៦,៣ភាគរយ នៅក្នុងបរិមាណ និង១៦,៧ភាគរយ នៅក្នុងតម្លៃធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១។

មជ្ឈមណ្ឌល NAPIC បានអះអាងថា “ទីផ្សារអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងកើនឡើងស្របតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាប មធ្យម ដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣នេះ ដោយសារបរិយា​កាសខាងក្រៅមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន”។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី គោលនយោបាយស្នាក់នៅ ការគាំទ្ររបស់   រដ្ឋាភិបាលជាបន្ត ការអនុវត្តបានល្អនូវវិធានការ ដែលបានគ្រោងទុកទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងថវិកាឆ្នាំ២០២៣ និងការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៃយុទ្ធសាស្រ្ត និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា នៅក្រោមផែនការម៉ាឡេស៊ីលើកទី១២ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែបន្តគាំទ្រ ដល់វិស័យអចលនទ្រព្យ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here