ទីក្រុងទាំង៥នៅតំបន់អាស៊ីដែលមានតម្លៃនៃការរស់នៅជាមធ្យមថោកជាងគេបំផុត

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ
អន្តរជាតិ: យោងតាមគេហទំព័រ ​​GOBankingRates បានឱ្យដឹងថា ទីក្រុងឈៀងម៉ៃរបស់ប្រទេសថៃ បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទី១ ក្នុងបញ្ជីគោលដៅចូលនិវត្តន៍កំពូលទាំង៥ នៅតំបន់អាស៊ីសម្រា​ប់ជនបរទេស  ដោយទីក្រុងនេះ មានតម្លៃរស់នៅជាមធ្យម ថោកជាងគេ ពោលគឺត្រឹមតែ៦៦៧ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ចំណែក ទីក្រុងDa Nang របស់ប្រទេសវៀតណាម ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២  ជាមួយនឹងតម្លៃរស់នៅជាមធ្យមប្រចាំខែ សម្រាប់ជនបរទេសចំនួន៨៦៧ដុល្លារអាមេរិក។កាលពីឆ្នាំ២០១៨ ទស្សនាវដ្ដីទេសចរណ៍Live and Invest Overseas ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប៉ាណាម៉ា ក៏ធ្លាប់បានដាក់ឈ្មោះទីក្រុង Da Nang ថា ជាទីក្រុងមួយស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលអាចរស់នៅបានបំផុតរបស់ពិភពលោកផងដែរ។

ទីក្រុង Cebu របស់ប្រទេសហ្វីលីពីន ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ដែលមានតម្លៃរស់នៅជាមធ្យមប្រចាំខែគឺ៨៤០ដុល្លារ។បន្ទាប់ពីទីក្រុង Cebu គឺ ទីក្រុង Taipei របស់កោះតៃវ៉ាន់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤ ដែលមានតម្លៃរស់នៅជាមធ្យម ប្រចាំខែចំនួន១.២៦៨ដុល្លារ។  ចំណែក ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ បានទៅលើទីក្រុង Kyoto របស់ប្រទេសជប៉ុន ដែលមានតម្លៃរស់នៅជាមធ្យមប្រចាំខែចំនួន១.៥៦៥ដុល្លារ។គេហទំព័រ GOBankingRates គឺជាការបោះពុម្ពផ្សាយហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលគ្រប់គ្រងដោយសាជីវកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ថុ Nasdaq ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here