នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារលក់រាយរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ជាង១លានម៉ែត្រក្រឡា

0

ដោយ៖ សុផារី

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិមួយបានព្យាករណ៍ថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារលក់រាយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ជាង១លានម៉ែត្រក្រឡា ប្រសិនបើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចប់ដូចការគ្រោងទុក។

របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Knight Frank Cambodia ចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះ ស្តីពីស្ថានភាពអចលនទ្រព្យកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២២ បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទីផ្សារលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពីរផ្នែកផ្សេងគ្នា ដោយគិតត្រឹមចុងឆមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២២នេះ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន១០ ដែលមានផ្ទៃដីសរុប២៥១.៧៩១ម៉ែត្រក្រឡា ត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ “ទីផ្សារចម្បង” ខណៈផ្នែកនៅសល់ ចំនួន២៥ភាគរយនៃការអភិវឌ្ឍន៍ មានចំនួន២៥៣.៦០៧ម៉ែត្រក្រឡា ជា”ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់បន្សំ”។

ក្នុងនោះ ៥៧% នៃការផ្គត់ផ្គង់ ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទីផ្សារ គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ មានចំណែកពីទីតាំងលក់រាយដ៏ពេញនិយម នៃផ្សារទំនើប រួមមាន Eden Garden អ៊ីអនម៉ល១ TK Avenue Samai Square និង Khalandale ខណៈការផ្គត់ផ្គង់ដែលនៅសល់មានទីតាំងនៅខណ្ឌជាយក្រុងភ្នំពេញ។

របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា “ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ចូលមកកាន់ទីផ្សារមួយនេះ ការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារលក់រាយត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់១.០៧០.៧០៤ម៉ែត្រក្រឡា នៅចុងឆ្នាំ២០២៤។ នេះតំណាងឱ្យកំណើនកើនឡើងជាង១១២% ធៀបនឹងការផ្គត់ផ្គង់នាពេលបច្ចុប្បន្ន”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here