អាជីវកម្មចំនួនជាង១៩.៣០០ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

0

ដោយ: លាងហួរ

ភ្នំពេញ: អាជីវកម្មជាង១៩.៣០០ ដែលមានទំហំទុនវិនិយោគចំនួន៥,៥១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយវេទិការបស់រដ្ឋាភិបាលពោលគឺប្រព័ន្ធ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត រហូតដល់ខែវិច្ឆិកា។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា អាជីវកម្មចំនួន ១៩.៣២៨ត្រូវបានអនុម័តក្រោមទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគ សរុបចំនួន៥,៥១ពាន់លានដុល្លារ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ ពីប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម តាមអ៊ីនធឺណិតក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថា ឈ្មោះអាជីវកម្មជាង១២.០០០របស់បណ្តាក្រុមហ៊ុននានា កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល នៃការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់អនុម័ត។

ទំហំនៃការវិនិយោគ ក្នុងវិស័យសំណង់មាន១៧ភាគរយ ស្មើនឹង៩៦៣លានដុល្លារ បន្ទាប់មកទៀតគឺវិស័យអចលនទ្រព្យមាន១២ភាគរយស្មើនឹង៦៤៣លានដុល្លារ១២ភាគរយ សកម្មភាពទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងមាន៥ភាគរយ ស្មើនឹង២៨៩លានដុល្លារ ការផលិតមាន៥ភាគរយ ស្មើនឹង២៦៩លានដុល្លារ សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រងមាន៥ភាគរយស្មើនឹង២៥០លានដុល្លារនិងផ្សេងទៀត មាន៥៦ភាគរយស្មើនឹង៣,១លានដុល្លារ។

របាយការណ៍នេះបានចង្អុលបង្ហាញថា អាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរសមានចំនួន៦២ភាគរយ នៃអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីសរុប។

លោកឧកញ៉ាលឹម ហេង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានកោតសរសើរ ចំពោះកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការសម្រួលដល់អាជីវកម្ម និងការវិនិយោគ ជាពិសេសការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here