អាជីវកម្មជាង២៤.៤០០ ជាមួយទុនវិនិយោគ៧,៤ពាន់លានដុល្លារ បានចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធ Single Portal

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ
ភ្នំពេញ: អាជីវកម្មចំនួនជាង២៤.៤០០ដែលមានទុនវិនិយោគសរុប៧,៤២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមអុីនធឺណិត Single Portal គិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ២០២៣នេះ។

យោងតានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឱ្យដឹងថា ឈ្មោះអាជីវកម្មជាង១៤.៥០០ ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការអនុម័ត។បើនិយាយអំពីតម្លៃនៃការវិនិយោគតាមវិស័យ ក្នុងនោះវិស័យសំណង់បាននាំមុខគេ ដែលគ្របដណ្តប់រហូតដល់១៥ភាគរយ ស្មើនឹង១.០៥០លានដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកគឺវិស័យអចលនទ្រព្យចំនួន១២ភាគរយ ស្មើនឹង៨៩៣លានដុល្លារអាមេរិក។របាយការណ៍បានបន្ថែមថា បណ្តាសកម្មភាពទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនានាតំណាង១០ភាគរយ ការផលិត៥ភាគរយ សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង៤ភាគរយ និងវិស័យផ្សេងៗទៀតតំណាងឱ្យ៥៤ភាគរយ។

ប្រភពដដែលបានចង្អុលបង្ហាញថា អាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរសមានចំនួន៦២ភាគរយនៃអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីសរុប។ក្រសួងបានបើកដំណើរការដំណាក់កាលទី១នៃវេទិកាចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និងដំណាក់កាលទី២នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានមានប្រសាសន៍ថា “ប្រព័ន្ធថ្មីនេះបានជួយកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញ ព័ត៌មានដដែលៗ ខាតពេលវេលា និងចំណាយលើដំណើរការចាស់ផងដែរ”។លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ការចុះបញ្ជីទាំងអស់ត្រូវបានចែករំលែកដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត ដោយធានាថា គ្រប់នាយកដ្ឋានទាំងអស់ទទួលបានព័ត៌មាន”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here