កម្ពុជាគ្រោងពង្រឹងលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម ដើម្បីសម្រេចឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ
ភ្នំពេញ: កម្ពុជាមានគោលបំណងសម្រេចបាននូវឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សពីបែបប្រពៃណី ទៅជាកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងនិរន្តរភាព ដោយប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម។

កម្ពុជាបានបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ ២០២០។ កម្ពុជាក៏បានអនុម័តគោលនយោបាយជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងភ្ជាប់ជាមួយផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីណែនាំការអនុវត្តគោលនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំ២០៣០ផងដែរ។

យោងតាមការសិក្សាបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រមូលទិន្នន័យអំពីការចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកឱ្យបានទៀងទាត់ជាងមុន។  ជាឧទាហរណ៍ ស្ថិតិថ្មីៗបំផុតសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទចំណាយលើការស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកសរុបពីឆ្នាំ២០១៥ នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាយត្រឹមតែ០,១២ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការចំណាយ។ការសិក្សាក៏បានណែនាំពីវិធីដើម្បីដកចេញនូវឧបសគ្គដែលនៅសេសសល់ចំពោះសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្មផងដែរ។

យោងតាមវិទ្យាស្ថាន UNESCO សម្រាប់ស្ថិតិ បានឱ្យដឹងថា ស្ត្រីមានចំនួន២៤ភាគរយនៃអ្នកស្រាវជ្រាវសរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៥ កើនឡើងពី២០ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដែលបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់។  ជាងនេះទៅទៀត ទស្សនវិស័យសម្រាប់អនាគតកំពុងមានការរីកចម្រើន ដោយហេតុថា៤៣ភាគរយនៃនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺជាស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

វានឹងក្លាយជារឿងដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងសម្របសម្រួលគោលនយោបាយដោយមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នសិក្សា វិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនានា។

ការសិក្សាក៏បានស្នើប្រែក្លាយក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ទៅជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការបង្កើត និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្ទនាពហុភាគី រៀបចំការលាយបញ្ចូលគ្នានៃគោលនយោបាយ និងការរួមបញ្ចូលនៃវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិតទៅក្នុងវិស័យគោលនយោបាយផ្សេងទៀត។

លោក ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការយូណេស្កូ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាតិសម្រាប់កិច្ចសហការប្រកបដោយផ្លែផ្កាលើការសិក្សានេះ។

លោកបានជំរុញឱ្យក្រសួងទាំងអស់ វិស័យអប់រំ វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ប្រើប្រាស់ទម្រង់ប្រទេស GO-SPIN ឱ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចបាននូវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងឈានទៅដល់ចក្ខុវិស័យរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០៣០ និងឆ្នាំ២០៥០”។

លោក Xing Qu អគ្គនាយករងរបស់អង្គការយូណេស្កូ និងជាជំនួយការអគ្គនាយកបណ្ដោះអាសន្នទទួលបន្ទុកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ បានបង្ហាញទំនុកចិត្តថា “របាយការណ៍នេះនឹងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគត”។

តំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំកម្ពុជា លោក Sardar Umar Alam បានមានប្រសាសន៍ថា “ការដាក់ឱ្យដំណើរការនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយ ដោយសាររបាយការណ៍ GO-SPIN នឹងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត ដើម្បីជំរុញការរួមបញ្ចូលសង្គម និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅកម្ពុជា”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here