កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង អាចធ្លាក់ចុះបន្តិច នៅក្នុងត្រីមាសទី២

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ
អន្តរជាតិ: កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជាបានធ្លាក់ចុះបន្តិចជាងកាលពីត្រីមាសមុន ខណៈដែលការនាំចេញធ្លាក់ចុះ និងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បានជះផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ឯកជន ដែលគ្របដណ្តប់ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃសេដ្ឋកិច្ច។

ការនាំចេញពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី៤នៅតំបន់អាស៊ីមួយនេះបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែមិថុនា ចំណែក ការនាំចូលក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរ ដែលនេះបង្ហាញពីកង្វះខាតនៃតម្រូវការក្នុងស្រុក និងតម្រូវការពីបរទេស ជាពិសេសពីប្រទេសចិន ដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

យោងតាមការព្យាករជាមធ្យមរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន២២នាក់ បានឱ្យដឹងថា ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងកើនឡើង០,៨ភាគរយនៅក្នុងអំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនា ដែលថយចុះបន្តិចបើធៀបទៅនឹងកំណើន០,៩ភាគរយដែលបានកែប្រែក្នុងខែមករាដល់ខែមីនា។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី បើផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រចាំត្រីមាស សេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញដោយនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះបានងើបឡើង០,៥%នៅត្រីមាសទី២ ពោលគឺខ្ពស់ជាងកំណើន០,៣% នៅក្នុងត្រីមាសទី១។

លោក Park Sang-hyun សេដ្ឋវិទូនៅក្រុមហ៊ុន HI Investment and Securities បានអះអាងថា “កំណើន GDP របស់កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងមានល្បឿនប្រហាក់ប្រហែលនឹងត្រីមាសទី១ ដោយសារការនាំចេញ និងវិស័យផលិតកម្មធ្លាក់ចុះ ការវិនិយោគក៏ធ្លាក់ចុះ ក៏ដូចជាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតិចជាងមុន”។

លោកបានបន្ថែមថា “កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងស្ទុះងើបឡើងវិញនៅឆមាសទីពីរនៃឆ្នាំនេះ ប៉ុន្តែវានឹងពឹងផ្អែកលើល្បឿននៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here