រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញចលនាប្រឡងប្រណាំង”ទីប្រជុំជនទេសចរណ៍ស្អាត” លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៤

0

ដោយៈ គង់ ហ្វីអូណា
ភ្នំពេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញនូវយន្តការ និងប្រកាសចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីប្រជុំជនទេសចរណ៍ស្អាត” លើកទី១ នៅឆ្នាំ២០២៤។

នេះបើតាមលិខិតរបស់លោក កែន សត្ថា រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានផ្ញើរទៅកាន់លោកថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីកសួងទេសចរណ៍ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ វាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត។

លិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ពីកម្មវត្ថុថា ករណីសូមគោរពស្នើសុំការអនុញ្ញាតដាក់ចេញនូវយន្តការ និងប្រកាសចលនាប្រឡងប្រណាំ​ង “ទីប្រជុំជនទេសចរណ៍ស្អាតលើកទី១ នៅឆ្នាំ២០២៤” ដោយយោងតាមចំណាររបស់តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

រាជរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមជាគោលការណ៍ ឱ្យគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតដូចខាងក្រោម ទី១. រៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីប្រជុំជនទេសចរណ៍ស្អាត” ដោយកំណត់យកតគោលដៅទេសចរណ៍ ដែលមានភាពទាក់ទាញខ្ពស់ នៅតាមទីប្រជុំជននៃខេត្តគោលដៅទេសចរណ៍ធំៗ ដើម្បីចូលរួមធ្វើ។

ទី២ សហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់ចេញចលនាប្រឡងប្រណាំង “ទីប្រជុំជនទេសចរណ៍ស្អាត” មានសុពលភាពរយៈពេល៣ឆ្នាំ និងប្រកាសការប្រឡងប្រណាំងលើកទី១ នៅឆ្នាំ២០២៤ ហើយចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃនៅឆ្នាំ២០២៥ ដោយទុកពេល១ឆ្នាំ ជូនបេក្ខភាពពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលក្ខណៈសម្បត្តិ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here