អ្នកជំនាញៈ ទីផ្សារដីសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្មចាប់ផ្តើមមានសញ្ញាប្រសើរបណ្តើរៗឡើងវិញ

0

ដោយៈ គង់ សូរិយា

        ភ្នំពេញៈ ក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា ទីផ្សារដីធ្លីសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្មចាប់ផ្តើមមានសញ្ញាទិញ លក់ច្រើនជាងមុន។

អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនAmatak Property Service, Co, Ltdលោកស្រីតាំង ហួរបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹង កាលពីថ្ងៃទី៣១ សីហាថា អ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្ន គឺមានសកម្មភាព និងការស្វែង​រកដីកសិក​ម្ម និងដីប្រភេទឧស្សាហកម្មច្រើន បន្ទាប់ពីការបង្កើតរដ្ឋាភិ​បាលថ្មី។

លោកស្រីបន្តថា “ឥលូវនេះ មនុស្សងាកទៅចាប់អារម្មណ៍លើដី​ប្រភេទនេះ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត និងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រកប​ដោយភាពរលូន”។លោកស្រីបន្តថា “អ្នកវិនិយោគបានចាប់ផ្តើមស្វែងរកដី បន្ទាប់ពីពួកគាត់ផ្អាកមួយរយៈ គឺពួកគាត់លែងបារម្ភ ពួកគាត់ចាប់ផ្តើមស្វែងរកដីធ្លីឡើងវិញ ក្នុងររយៈពេល១០ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ”។

លោកស្រីបន្តថា ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមអ្នកវិនិយោគទាំងនោះនៅតែស្វែងរកដី ដែលមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារដដែល ពួកគាត់ទិញមួយៗ មិនប្រញាប់ប្រញាល់នោះទេ។

លើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះ លោកឌិត ចណ្ណាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនLucky Realtyបានមានប្រសាសន៍ថា ការទិញដីធ្លី ឬផ្ទះពួកគាត់ គឺសម្រាប់តម្រូវការជាក់ស្តែង ដូចជាសាងសង់ឃ្លាំង ឬសម្រាប់ស្នាក់នៅ។ ចំណែកការទិញទុកចំណេញ ឬទុកវិនិយោគមិនសូវមានសកម្មភាពទេ លើកលែងតែការទិញដីធំៗសម្រាប់គំរោងអ្វីមួយ។
លោកបន្តថា “ចំណែកដីកសិកម្ម កសិកឧស្សាកម្ម គឺមានសក​ម្មភាពក្នុងរយៈពេលពីរខែចុងក្រោយនេះ មានតម្រូវការឡើងវិញ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here