ការស្ទង់មតិ: ទង់ជាតិខ្មែរ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨ ទូទាំងពិភពលោកជាទង់ជាតិដែលគេពិបាកសម្គាល់បំផុត

0

តែម សុខុម

បាងកក: ដោយសារមានប្រទេសរាប់រយទូទាំងពិភពលោក វាគ្មានអ្វីគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលទង់ជាតិមួយចំនួនអាចមានប្រពណ៌ និងការរចនាជាន់គ្នា។ ប៉ុន្តែតើអ្នកធ្វើដំណើរអាចសម្គាល់ទង់ជាតិខុសៗគ្នាបានដោយវិធីណា?

ទង់ជាតិគឺជានិមិត្តសញ្ញាដ៏សំខាន់នៃអត្តសញ្ញាណជាតិមួយ ដែលធ្វើឱ្យប្រជាជននៃជាតិនោះមានមោទកភាពចំពោះវា។ ទោះជាយ៉ាងណា តើយើងអាចស្គាល់ទង់ជាតិរបស់ពួកគេបានល្អកម្រិតណា?

ដើម្បីស្រាយចម្ងល់នេះ គេហទំព័រទេសចរណ៍របស់អង់គ្លេស Travelbag បានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើមនុស្សពេញវ័យចំនួន២.០០០នាក់ ដោយស្នើឱ្យពួកគេជ្រើសរើសទង់ជាតិខុសៗគ្នាទូទាំងពិភពលោក ហើយទាយថាតើទង់ជាតិដែលពួកគេជ្រើសរើសតំណាងឱ្យប្រទេសណាខ្លះ។ ជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញពីទង់ជាតិចំនួន១០ដែលពួកគេពិបាកសម្គាល់បំផុត។

ទង់ជាតិទាំង១០ដែលគេពិបាកសម្គាល់បំផុតនោះមានដូចខាងក្រោម៖
លេខ១៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ៨៨%ឆ្លើយខុស
លេខ២៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេស Canary Islands ៨៥%ឆ្លើយខុស
លេខ៣៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេសថៃ ៨៤%ឆ្លើយខុស
លេខ៤៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេស Puerto Rico ៨៤%ឆ្លើយខុស
លេខ៥៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេស The Bahamas ៨៣%ឆ្លើយខុស
លេខ៦៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេសហ្វីលីពីន ៨២%ឆ្លើយខុស
លេខ៧៖ ទង់ជាតិនៃសាធារណរដ្ឋដូមីនីក ៨១%ឆ្លើយខុស
លេខ៨៖ ទង់ជាតិខ្មែរ ៨១%ឆ្លើយខុស
លេខ៩៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត ៧៩%ឆ្លើយខុស
លេខ១០៖ ទង់ជាតិនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ៧៨%ឆ្លើយខុស ៕ The Nation៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here