សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងសម្រេចបានកំណើន៣,១% ខណៈសេដ្ឋកិច្ចចិន នឹងសម្រេចបានកំណើន៥,២%ក្នុងឆ្នាំ២០២៣

0

តែម សុខុម

គ័ងចូវៈ សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងបង្អង់ល្បឿនជាមួយនឹងកំណើន៣,១%ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខណៈការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ វិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន និងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ បន្តជះផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសកល។

យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍន៍សកលឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មអាមេរិក IFF ដែលត្រូវបានបញ្ចេញអំឡុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា បង្ហាញថា ផលទុនជាតិសរុប (GDP) របស់ប្រទេសចិន ត្រូវបានព្យាករថានឹងសម្រេចបានកំណើន៥,២%ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ និង៥%ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ខណៈប្រទេសចិន បានដាក់ចេញកញ្ចប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់។

ពេលនេះរបាយការណ៍នេះព្យាករថា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងនៅតែចុះខ្សោយក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ជាមួយនឹង GDP ពិភពលោកនឹងសម្រេចបានកំណើន៣,១%។

តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម៧%ក្នុងឆ្នាំនេះពី៩,២%ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ហើយអតិផរណានឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតមកនៅត្រឹម៥,៨%ក្នុងឆ្នាំ២០២៤។

សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានព្យាករថានឹងសម្រេចបានកំណើន៣%ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខណៈ GDP របស់សហភាពអឺរ៉ុប ត្រូវបានរំពឹងថានឹងសម្រេចបានកំណើន០,៨ក្នុងឆ្នាំនេះ និង១,៥%ក្នុងឆ្នាំ២០២៤៕ Yahoo News៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here