លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិតគីម ហ៊ាងលើកឡើងពីវិធីត្រៀមខ្លួនឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

0

        ដោយៈ ស៊ីវ ម៉េង

        ភ្នំពេញៈ ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើន បាននិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងម្ចាស់អាជីវកម្មនានាបានិងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាងប្រធានKW Cambodia និងជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បុរីវិមានសំណាងកាលពីសប្តាហ៍មុន បានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ ក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់លោក ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្នានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ​អំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន។លោកបានជំរុញដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន ពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម កាត់បន្ថយចំណាយមិនចាំបាច់ ពង្រឹងការលក់ ពិសេសគឺត្រូវតែរវល់នឹងការលក់ មិនគួររវល់នឹងរឿងផ្សេងឡើយ។

លោកបានណែនាំពីគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន៤ ក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានវិបត្តិ ដែលរួមមាន លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ យល់ពីវដ្ដនៃសេដ្ឋកិច្ច និងវដ្តនៃអាជីវកម្ម។

លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត​ថែមទាំងបានបង្ហាញ អំពីយុទ្ធសាស្ត្រ ម៉ូម៉ាឡែត ដោយត្រូវចេះធ្វើយ៉ាងណា ឱ្យអាជីវកម្មអាចឆ្លងផុតវិបត្តិ ជាពិសេស ការគ្រប់គ្រងចំណាយ។ កម្មវិធីចែករំលែកគំនិត និងបទពិសោធន៍ ​ទាក់ទងនឹងការស្វែងយល់ និងត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងវិបត្តិ បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣​៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here