ការព្យាករណ៍ៈ ក្រុងម៉ាកាវនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបពី កាស៊ីណូ២៧ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៤

0

ដោយៈ តែម សុខុម

ម៉ាកាវៈ រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវ ប៉ាន់ប្រមាណថា ក្រុងម៉ាកាវ នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុប ពីបនល្បែងកាស៊ីណូ២៦,៨០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន GGRAsia ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែវិច្ឆិកា។

តាមរយៈសំណើថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ សារពើពន្ធ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ ទី១ ខែវិច្ឆិកា រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវ លើកឡើងថា “ដោយសារក្រុងម៉ាកាវ បានដាក់ចេញវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ និងកំពុងស្វែងរកទីផ្សារទេសច​រណ៍បន្ថែមទៀត នៅចិនដីគោក និងនៅបរទេស មានការរំពឹងទុកថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ក្រុងម៉ាកាវ នឹងបន្តកើនឡើង”។

រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវ បន្ថែមថា “ដោយផ្អែកលើវិធានការទាំងនោះ ប្រាក់ចំណូលសរុប បានពីបនល្បែងកាស៊ីណូ សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២៤ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងឈានដល់២៦,៩៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក”។

រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវបានព្យាករណ៍ថា ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធល្បែងស៊ីសងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ទាំងមូលនឹងឈានដល់ជាង៩,៤៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

រដ្ឋបាលក្រុងនេះ ក៏ប៉ាន់ប្រមាណដែរថា ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ខ្លួននឹងប្រមូលពន្ធលើកម្រៃជើងសារ បង់ដោយកាស៊ីណូបានចំនួន៣,៧៤លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរ។

នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវ រំពឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុប ពីបនល្បែងកាស៊ីណូជាង១៦,២២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយបានប៉ាន់ប្រមាណថា ប្រាក់ចំណូលបានពីពន្ធល្បែងស៊ីសង នឹងឈានដល់ជាង៦,៣៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕ GGRAsia៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here