ក្រុមហ៊ុនរៀបចំការប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe ប្រកាសក្ស័យធន

0

 ដោយៈ តែម សុខុម

 បាងកកៈ ក្រុមហ៊ុនចម្រុះថៃ JKN Global Group Plc (JKN) ដែលបានទិញយកក្រុមហ៊ុនរៀបចំ ការប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe Organisation (MUO) កាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសក្ស័យធនកាលពីថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា។

ដំណឹងនៃការដាក់ពាក្យប្រកាសក្ស័យធន ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះ ធ្វើឡើងដោយសារម្ចាស់ថ្មីនេះ ជួបវិបត្តិសន្ទនិយភាព (ការគ្មានទ្រព្យសកម្មរាវ)។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Nation ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ខែវិច្ឆិកា។
 ក្រុមហ៊ុន JKN បានជូនដំណឹងដល់ផ្សារហ៊ុនថៃ Stock Exchange of Thailand (SET) ថា ក្រមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួនបានរម្លាយចោលកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីដាក់ពាក្យប្រកាសក្ស័យធនទៅតុលាការ ទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការក្ស័យធន Central Bankruptcy Court ដើម្បីស្វះស្វែងសុំការការពារពីម្ចាស់បំណុល។  ក្រុមហ៊ុន JKN បានស្នើសុំឱ្យតុលាការជួយទទួលបន្ទុក និងអនុវត្តន៍ផែនការស្ដារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឡើងវិញ។

ក្រុមហ៊ុននេះ បានប្រាប់ផ្សារហ៊ុនថៃ (SET) ថា ខ្លួននឹងចាត់វិធានការស្ដារក្រុមហ៊ុនទាំង៥ចំណុចដូចខាងក្រោម ទី១- រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន និងដោះស្រាយវិបត្តិសន្ទនិយភាព (ការគ្មានទ្រព្យសកម្មរាវ)។

 ទី២– ស្វះស្វែងសុំបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ លើការរំលស់បំណុលដើម្បីឱ្យខ្លួន មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់បន្តដំណើរការអាជីវកម្ម ទី៣– ស្វះស្វែងរកមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ។ ទី៤– លក់ចេញទ្រព្យសកម្មមិនដំណើរការ ដើម្បីបានប្រាក់ទូទាត់សងម្ចាស់បំណុល និងទី៥– ត្រៀមរៀបចំផែនការ ដើម្បីធានាបាននូវសន្ទនិយភាព៕ The Nation៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here