ឪកាសការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍និស្សិតIBM

0
 1. មុខជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

International Business Management ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺជាការសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអន្តរជាតិ ឬប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងការណែនាំនៅក្នុងគោលការណ៍និងដំណើរការនៃការលក់ការនាំចេញការត្រួតពិនិត្យពាណិជ្ជកម្មប្រតិបត្តិការបរទេសនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធបញ្ហារូបិយវត្ថុគោលនយោបាយជំនួញអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តន៍ក្នុងការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសនិងទីផ្សារជាក់លាក់។

 1. ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ៖
 • យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្ម និងនវានុវត្តន៍
 • យល់ដឹងពីច្បាប់និងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម
 • យល់ដឹងពីការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្ត ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយទស្សនិកជនផ្សេងគ្នា
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការ​ត្រិះរិះ​ពិចារណា
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតផែនការនិងការគ្រប់គ្រង
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុម
 1. អង្គភាព ឬមូលដ្ឋានដែលនិស្សិតចប់នូវជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ អាចទៅបម្រើការងារ ៖
 • អ្នកគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម
 • អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ
 • សវនករខាងក្រៅ
 • ពាណិជ្ជករហិរញ្ញវត្ថុ
 • មន្រ្តីធនធានមនុស្ស
 • នាយកប្រតិបត្តិទីផ្សារ
 • នាយកប្រតិបត្តិគណនេយ្យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • នាយក​ប្រតិបត្តិ​ផ្នែក​លក់
 • អ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់
 • មន្រ្តីអនុវត្តតាម
 • មេធាវីថ្លៃដើម
 • អ្នកទីផ្សារឌីជីថល
 • អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រង
 • អ្នករៀបចំផែនការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
 • ទីប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ
 • អ្នកប្រឹក្សាជ្រើសរើសបុគ្គលិក

4.ជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យ
CEO Institute
គឺជាវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជួយឱ្យនិស្សិតក្លាយជា និស្សិតឆ្នើម បុគ្គលិកឆ្នើម អ្នកដឹកនាំឆ្នើម សហគ្រិនឆ្នើម និងអ្នកមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវ័យ៣០ឆ្នាំ។ផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ជំនាញភាសាអង់គ្លេស ជំនាញភាសាចិន ជំនាញកុំព្យូទ័រ និងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈ ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សា។និស្សិតនៅទីនេះរៀនទ្រឹស្ដី ២០% អនុវត្ត៨០% ដែលធ្វើឱ្យនិស្សិតមានគុណភាពនិងមានសមត្ថភាពរកប្រាក់ចំណូលបានចាប់ពីឆ្នាំទី២តទៅ។និស្សិតរៀនចប់មានផែនការអាជីវកម្ម ដោយទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងឱកាសជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាសមាជិក ដៃគូសហការនៃ CEO Institute។
តោះចូលរួមដាក់ពាក្យប្រឡងទាំងអស់គ្នា https://forms.gle/WmJ5v6nnUDBoTgEM8
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖
015 753 760 – 𝟎𝟔𝟔 𝟓𝟖 𝟕𝟖 𝟖𝟕 – 𝟎𝟗𝟔 𝟒𝟏 𝟗𝟐 𝟓𝟑𝟔
𝟎𝟗𝟕 𝟐𝟖 𝟖𝟕 𝟐𝟎𝟒 – 𝟎𝟗𝟑 𝟕𝟖𝟗 𝟑𝟕𝟕-097 5917492
Pageវិទ្យាស្ថានស៊ីអ៊ីអូ:https://www.facebook.com/ceoinstitute2014
Page អ្នកបន្តវេន: https://www.facebook.com/Neak.bontorvein
អត្ថបទ​ ៖ សេន ស៊ីណា និស្សិតឆ្នាំទី២នៃវិទ្យាស្ថានស៊ីអ៊ីអូ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here