វៀតណាម ត្រៀមអនុវត្តការយកពន្ធអប្បបរមាសកលលើក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅដើមឆ្នាំ២០២៤

0

តែម សុខុម

ហាណូយ: រដ្ឋសភាវៀតណាម នៅថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា នេះបានបោះឆ្នោតដោយសំឡេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្តរបបពន្ធអប្បបរមាសកលលើបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ។

ពន្ធ១៥%លើប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយក្រុមប្រទេសអ្នកមាន G7 នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងផ្នែកពន្ធរវាងប្រទេសនានា និងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យពហុជាតិសាសន៍គេចពន្ធ។Vietnam adopts minimum corporate tax for foreign companies - Investment  Monitorពន្ធនេះនឹងត្រូវអនុវត្តលើក្រុមហ៊ុនណាដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងតិច៨០០លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច២ឆ្នាំនៃរយៈពេល៤ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានប៉ាន់ប្រមាណថា ក្រុមហ៊ុនបរទេសចំនួន១២២នៅប្រទេសវៀតណាម នឹងត្រូវបង់ពន្ធនេះដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ៦០៣,៣១លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំក្រោយ។

ចក្រភពអង់គ្លេស ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង និងសហភាពអឺរ៉ុប ក៏គ្រោងដាក់ឱ្យអនុវត្តពន្ធនេះដែរនៅឆ្នាំក្រោយ៕ VN Express ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here