ប្រាក់ចំណូលពន្ធរបស់កូរ៉េ ធ្លាក់ចុះ៣៩ពាន់លានដុល្លារ ខណៈអាជីវកម្ម និងវិស័យអចលនទ្រព្យដាំក្បាលចុះ

0

តែម សុខុម

សេអ៊ូល: ប្រាក់ចំណូលពន្ធរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានធ្លាក់ចុះ៣៩,០៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អំឡុងពេល១០ខែដើមឆ្នាំ២០២៣ ដោយសារការធ្លាក់ចុះសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងការដាំក្បាលចុះរយៈពេលវែងក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូង បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ថា ប្រាក់ចំណូលពន្ធសរុបដែលប្រមូលបានមានចំនួន២៣៥,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អំឡូងពីខែមករា ដល់ខែតុលា ដោយធ្លាក់ចុះ១៤,១៧% បើធៀបនឹងចំណូលពន្ធ២៧៤,២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលប្រមូលបានកាលពីឆ្នាំមុន។ការធ្លាក់ចុះចំណូលពន្ធក្នុងឆ្នាំនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះពន្ធអាជីវកម្មដែលប្រមូលបាន ស្របពេលប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននានាធ្លាក់ចុះ។

ការប្រមូលពន្ធក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល១០ខែដើមឆ្នាំនេះទទួលបានក្នុងចំនួន៥៨,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយធ្លាក់ចុះ២៣,៧% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ចំនួនប្រាក់ចំណូលពន្ធដែលប្រមូលបានក៏បានធ្លាក់ចុះ១៣,៥%ផងដែរមកនៅត្រឹម៧២,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយសារការដាំក្បាលចុះក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ៕ Korea Times ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here