តើតម្លៃជួលនៅសិង្ហបុរី និងគូឡាឡាំពួរ មានតម្លៃប៉ុន្មានក្នុង មួយម៉ែត្រការ៉េ?

0

ដោយៈ គង់ លាងហួរ
អន្តរជាតិ: តម្លៃការិយាល័យ នៅតាមប្រទេសនីមួយៗ សុទ្ធតែខុសផ្សេងៗពីគ្នា អាស្រ័យទៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រ និងប្រភេទអគារ។
ខាងក្រោមនេះ គឺជាតម្លៃការិយាល័យ នៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
ទី១: ទីក្រុងសិង្ហបុរី ឬប្រទេសសិង្ហបុរី
សិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសខ្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយ ដែលមិនអាចមើលរំលងបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី។ ប្រទេសសិង្ហបុរី ក៏ជាទីតាំង ដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើន ចូលមកបណ្តាក់ទុនវិនិយោគផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថា ការជួលការិយាល័យ នៅក្នុងប្រទេសនេះ ក៏មានតម្លៃថ្លៃណាស់ដែរ។
តួយ៉ាង ការិយាល័យនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម (CBD) ក្នុងសង្កាត់លេខ១ នៅទីក្រុងសិង្ហបុរី មានតម្លៃជួលប្រចាំខែចំនួន៧,៥៣ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។
ការិយាល័យនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម (CBD) ក្នុងសង្កាត់លេខ២ នៅទីក្រុងសិង្ហបុរី មានតម្លៃជួលប្រចាំខែចំនួន៦,៧០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។
រីឯ ការិយាល័យនៅតំបន់ភាគខាងត្បូង ក្នុងសង្កាត់លេខ៤ នៅទីក្រុងសិង្ហបុរី មានតម្លៃជួលប្រចាំខែចំនួន៥,៤៩ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។
ចំណែក ការិយាល័យនៅតំបន់ភាគខាងកើត ក្នុងសង្កាត់លេខ១៥ លេខ១៦ លេខ១៧ និងលេខ១៨ នៅទីក្រុងសិង្ហបុរី មានតម្លៃជួលប្រចាំខែ ចាប់ពី៣,៣៥ដុល្លារអាមេរិក ទៅ៣,៩៥ដុល្លារ ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។
ទី២: ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ គឺជាឈ្មោះរាជធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងមានប្រជាជនរស់នៅ ប្រមាណ៨,៦លាននាក់។ ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ខណៈថ្លៃចំណាយលើការជួលការិយាល័យ នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះ ក៏មានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ។
តួយ៉ាង ការិយាល័យនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម កណ្តាលថ្មី (CBD) នៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ មានតម្លៃជួលប្រចាំខែចំនួន១៦,១៤ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។
រីឯ ការិយាល័យនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម (CBD) នៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ មានតម្លៃជួលប្រចាំខែចំនួន១០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។
ការិយាល័យ នៅតំបន់ជាយទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ មានតម្លៃជួលប្រចាំខែជាមធ្យមចំនួន១២,៨ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។
ចំណែក ការិយាល័យនៅរដ្ឋ Selangor ក្បែរទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ មានតម្លៃជួលជាមធ្យម ប្រចាំខែចំនួន៩,៣៦ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here