តម្លៃហាងឆេងមាសបានធ្លាក់ថ្លៃចុះនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ បន្ទាប់ពីបានស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់កាលពីព្រឹកមិញ

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ
អន្តរជាតិ: តម្លៃហាងឆេងមាសបានធ្លាក់ថ្លៃចុះនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ បើធៀបនឹងតម្លៃក្នុងពេលបិទការជួញដូរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានងើបឡើងថ្លៃ មុនពេលមានការចេញផ្សាយទិន្នន័យអតិផរណាសំខាន់ៗពីបណ្តាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

តួយ៉ាង តម្លៃមាស Spot Gold បានធ្លាក់ចុះ០,៨២%ដល់២៣៤១,៤៩ដុល្លារ ក្នុងមួយអោន ខណៈតម្លៃហាងឆេងមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក U.S. gold futures បានធ្លាក់ចុះ០,៤៩ភាគរយដល់២.៣៤៥ដុល្លារ ក្នុងមួយអោន គិតត្រឹមម៉ោង៤:១៤នាទីល្ងាច។

គិតត្រឹមពេលបិទការជួញដូរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ តម្លៃមាស Spot Gold បានស្ថិតនៅត្រឹម២៣៦០,៩៥ដុល្លារ ក្នុងមួយអោន ខណៈតម្លៃហាងឆេងមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក U.S. gold futures បានស្ថិតនៅត្រឹម២៣៥៦,៥០ដុល្លារ ក្នុងមួយអោន។

កំណត់សម្គាល់: តម្លៃមាសបានធ្លាក់ថ្លៃចុះ នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ បើយកទៅប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃក្នុងពេលបិទការជួញដូរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here