កម្ពុជាមានចំនួនអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ៥,១លានគណនី

0

ដោយ ដែន ចែងចាំង

ភ្នំពេញ៖ ចំនួនអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើរនៅតាមធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុនានាកើនឡើងដល់៥,១លានគណណី ខណៈទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានឡើងដល់១៣៥,១ទ្រីលានរៀល កើនឡើងប្រមាណជាង២០% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

 

យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៧ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែល Propertyarea.asia ទទួលបាននាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ មករានេះថា កំណើនមូលនិធិកម្ចី ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថាន និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ក្នុងនោះនៅឆ្នាំ២០១៧កន្លងមកនេះ មូលនិធិកម្ចីបានឡើងដល់១២,៦ទ្រីលានរៀល កើនប្រមា​ណជាង២៥% ដែលធ្វើឲ្យដើមទុនឡើងដល់២៥,៧ទ្រីលានរៀល កើនឡើងជាង២៣ភាគ​រយ។ ចំណែកប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនកើនដល់៧៦,៨ទ្រីលានរៀល កើនឡើងជាង២៤ភាគរយ និងឥណទានឡើងដល់៨១,៤ទ្រីលានរៀល កើនឡើងប្រមាណជាង១៨ភាគរយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះចំនួនគណនីប្រាក់បញ្ញើរ បានកើនឡើងដល់៥,១លានគណនី និងគណនីឥណទានមានចំនួន២,៦លានគណនីផងដែរ។

 

របាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថា ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជា គឺជាកំលាំងចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹង និងបង្កើ​នជំនឿទុកចិត្ត របស់សាធារ​ណជនមកលើប្រព័ន្ធធនាគារ ក្នុងនោះគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧នេះ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ដែលកំពុងប្រតិ​បត្តិការរួមមាន ធនាគារពាណិជ្ជមានចំនួន៣៩ ធនាគារឯកទេស១៥ ធនាគាររដ្ឋ១។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើរពីសាធារណជន៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៦៩ គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ៣១៣ ក្រុមហ៊ុនភតិសត្យាហិរញ្ញវត្ថុ១១ អ្នកដំណើរការគតិយភាគី ១៥ ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យូរ៉ូកម្ពុជា១ ការិយាល័យតំណាងធនាគារបរទេស៦ និងក្រុមអាជីករប្តូរប្រាក់មានចំនួន២៤៧៦កន្លែងផងដែរ។

 

ចំណែកការពង្រីកវិសាលភាពសេវា និងបណ្តាញប្រតិបត្តិនៅតាមរាជធានី-ខេត្តរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានកើនដល់ចំនួន២១៦៤កន្លែង មានម៉ាស៊ីនដក និងដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) មានចំនួន១៨០៤។ ម៉ាស៊ីន ដែលជាការពង្រីកប្រតិបត្តិការបានឆ្លើយតប និងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ក្នុងការប្រកួតប្រជែង ក្នុងនោះផងដែរការប្រើប្រាស់ឥណទាន និងប័ណ្ណឥណទាន ក៏មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអេឡិចត្រូនិច កាន់តែទូលាយ ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here