តើអ្វីដែលអាចឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់?

0

ដោយ ដែន ចែងចាំង

ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកឡើងថា ធនធាន​មនុស្សមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេស​កម្ពុជាពីប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំ​ណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០។

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលោក ពេជ សោភ័នបានថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយ លោក Edward Vaizey បេសកជនពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម នៅរសៀលថ្ងៃទី១២ខែកុម្ភៈនេះថា សព្វថ្ងៃកម្ពុជាបានឈានពីប្រទេស ដែលផ្អែកលើកសិកម្មសុទ្ធសាធ ទៅជាប្រទេសមួយ ដែលពង្រីកទៅជាផ្នែកឧស្សាហកម្ម ដូច្នេះចំពោះទីផ្សារការងារពេលបច្ចុប្បន្ន គឺប្រែក្លាយេពីផ្នែកកសិកម្ម គឺផ្នែកឧស្សាហកម្ម ដែលក្នុងមួយឆ្នាំៗតម្រូវការទីផ្សារការងារខាងផ្នែកនេះ គឺមានច្រើនជាបន្តបន្ទាប់។

លោកបន្តថា “ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រែក្លាយពីប្រទេស មានប្រាក់ចំណូ​លមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ ប៉ុន្តែដើម្បីអាច ធ្វើទៅបានអ្វីសំខាន់បំផុតគឺធនធានមនុស្ស”។លោកបន្តថា “ធនធានមនុស្សនេះហើយ ដែ​លទាមទារឲ្យមានការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយបណ្តុះពលករ និងអ្នកធ្វើការរបស់កម្ពុជាឲ្យមានសមត្ថភាព គុណភាព ហើយដើម្បីអាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែកម្មវិធីរបស់ប្រទេសមានគុណភាព”។

លោក ពេជ្រ សោភ័ន បាបន្តថា ជាការំពឹងទុករបស់កម្ពុជា គឺសង្ឃឹមថាភាគីចក្រភពអង់គ្លេស នឹងយល់ព្រមទទួលសំណើររបស់កម្ពុជាដែលអាចឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការរូមគ្នាយ៉ាងម្តេច ដើម្បីពង្រីកនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈធ្វើកម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីអាចផ្សព្វផ្សាយគម្រោងទាំងនេះទៅជំនាញដទៃទៀត ក៏ដូចជា អាចពង្រីកលើការជួយបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកបច្ចេ​កទេសកាន់តែច្រើន ព្រោះគម្រោងដែលទើបចាប់ផ្តើមនេះ គឺអាចជួយបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សបានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here