លំហូរ FDI មកកម្ពុជានឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយ

0

ដោយ គង់ សូរិយា

ភ្នំពេញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករណ៍ថា លំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមកកម្ពុជា​ មានកំនើនខ្ពស់ដោយឡែកទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិ​យោគផ្ទាល់ពីបរទេស ការនាំចេញនៅឆ្នាំ២០១៨ អាចរំពឹងក្នុងរង្វង់ជាង១២ពាន់លានដុល្លារ។

យោងតាមរបាយការណ៍ និងនិទស្សន៍ការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងនេះបាន​បង្ហាញថា  ឆ្នំា២០១៩ទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងលំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេ​សនឹងកើនដល់ជាង១៣ពាន់លានដុល្លារ ហើយការនាំចេញឆ្នាំ២០១៨ មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង១៥ពាន់លានដុល្លារ និងឆ្នាំ២០១៩កើនឡើងនូវទំហំទឹកប្រាក់ជាង១៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរ។

ស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃគេហទំព័រPropertyarea.asiaលោកលាងគង់ យិន​ ដែលបានតាមដានដំនើរវិវត្តន៍នៃសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងថា ការមកដល់នៃការវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជា មិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេ ប៉ុន្តែវាជា អ្វីដែលជាការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការរៀបចំច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានា ពិសេសច្បាប់វិនិយោគដ៏ល្អរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាត្តឲ្យជនបរទេស​អាចបោះទុនវិនិយោគ១០០ភាគរយ។ ការផ្ទេសសាច់ប្រាក់ពីកម្ពុជាមិនមាននិតិវិធីស្មុគស្មាញ ការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារយ៉ាងទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាជាដើម។

លោកបន្តថា “ឈរលើមូលដ្ឋានខាងលើនេះ គួបផ្សំនឹងកត្តាសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាបាននិងកំពុងក្លាយជាគោលដៅនៃការវិនិយោគពីអន្តរជាតិ”។លោកបន្តថា “ស្ថិរភាពសង្គមរយៈពេលវែង និងកំនើននៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការទាក់ទាញការ​វិនិយោគអន្តរជាតិផងដែរ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here