ស្វែងយល់ពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គ

0

ដួង ចន្រ្ទា

​ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃគណកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ នៅខេត្តសៀមរាប ដែនដីដ៏ពិសិដ្ឋ ដែលនឹងមានការអញ្ជើញចូលរូមពីបណ្តាមេដឹកនាំបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់នេះ។
​កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃគណកម្មការធិកាទន្លេមេគង្គ បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៤ដល់ទី៥ មេសាខាងមុខនេះ។
​ថ្ងៃនេះគេហទំព័រPropertyarea.asia សូមនាំលោកអ្នកទៅស្វែងយល់ពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច កត្តាប្រជាសាស្រ្តនៃបណ្តាប្រទេស៤នៃដងទន្លេមេគង្គ រួមទាំងប្រទេសភូមាផងដែរ។


​ប្រទេសកម្ពុជា
​ប្រទេសកម្ពុជាមានកំនើបសេដ្ឋកិច្ច៧,៧ភាគរយ ក្នុងរយៈពេលជាងពីរទស​វត្សរ៍កន្លងមកនេះ។ ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស៨ ដែលមានសេដ្ឋកិច្ច​រីកលូតលាស់លឿនជាងគេនៅលើពិភពលោក។
ប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនប្រមាណ១៦លាននាក់ ប្រជាជនប្រទេសនេះ មានប្រាក់ចំណូល១៤៣៥ដុល្លារក្នុងម្នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ​២០១៧។

​ប្រទេសនេះបានចាកចេញ ពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតកាលពីឆ្នាំ២០១៥ និងក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ហើយនឹងក្លាយ ជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងប្រទេសមាន​ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។

​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវិស័យវាយណភ័ណ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង វិស័យសំណង់ វិស័យទេសចរណ៍ សេវាកម្ម និងវិស័យកសិកម្ម។
​ប្រទេសឡាវ
​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច៦,៨ភាគរយកាលពីឆ្នាំ២០១៧ និងកើនដល់៧ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ។

​ចំនួនប្រជាជនជិត៧លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៧
ប្រាក់ចំណួលក្នុងមនុស្សម្នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំជាង១៦៤២ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៦។

​ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡាវពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិ ការនាំចេញផលិតផល​កសិកម្ម សេវាកម្ម និងវិស័យទេសចរណ៍។

​ប្រទេសថៃ
​សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃកើន៤,៣ភាគរយកាលពីឆ្នាំ២០១៧។
​តាមការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជនថៃ នឹងកើនដល់ចំនួនជាង៦៩លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៨នេះ។
​ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មានទឹកប្រាក់៥៩០១ដុល្លារ។

​សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃមួយផ្នែកធំ ពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទំនិញប្រើប្រាស់ ផលិតផលកសិកម្ម សេវាកម្ម ទេសចរណ៍ វិស័យសំណង់ និងអចលទ្រព្យ ជលផល និងវិស័យយានយន្តផងដែរ។

​វៀតណាម
​ប្រជាជនវៀតណាមបានកើនឡើងដល់ជាង៩៦លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៧។
​ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មាន១៧៧០ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ កាលពីឆ្នាំ២០១៧។

​កំនើនសេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណ៦,២៨ភាគរយ និងរំពឹងកើនដល់៧ភាគរយនៅឆ្នាំ២០១៨។

​វិស័យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ពឹងផ្អែកលើការនាំចេញផលិតផលប្រើប្រាស់ ផលិតផលកសិកម្ម ជលផល វត្ថុធាតុដើម ទេសចរណ៍ និងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ។

​ភូមា
​ប្រជាជនភូមា រំពឹងនឹងកើនដល់ជាង៥៤លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៨។
​កំនើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរកាលពីឆ្នាំមុន ដោយប្រទេសនេះសម្រេចបានកំ​នើនសេដ្ឋកិច្ច៧ភាគរយ។
​ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ នៅប្រទេសភូមាមានចំនួន១៤២០ដុល្លា​រកាលពីឆ្នាំ២០១៦។

​ប្រទេសភូមាពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិ សេវាកម្ម ការនាំចេញផលិតផល​កសិកម្ម និងវិស័យវាយណភ័ណផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here