ដំណឹងល្អៈរដ្ឋាភិបាលបង្កើនទំហំចំណាយដើម្បីពង្រីកការអភិវឌ្ឍជាតិ

0

ដោយ : ដួង ចន្រ្ទា
ភ្នំពេញ : ដំណឹងល្អ! រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងចំណាយថវិការដ្ឋ ក្នុងរង្វង់ជិត២៣នៃផលទុនជាតិសរុប(ផសស)នៅឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ ដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាតិ ដែលជារបត់ថ្មីមួយ​ដើម្បីរុញកម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែលឿនថែមទៀត។
ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច នៃការរៀបចំសេចក្តីព្រាងស្តីពី ហិរ​ញ្ញ​វត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា រដ្ឋាភិបា​លនឹងចំណា​យថវិកានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងរង្វង់ជាង ២៤% នៃ ផសស ដោយសេចក្តីត្រូវការចំណាយថវិកាសរុបថ្នាក់ជាតិក្នុងចំនួនជាង២៣ភាគរយ និងចំណាយសរុបថវិការថ្នាក់ក្រោយជាតិជិត២ភាគរយ ព្រមទាំងរួមការបញ្ចូលឧបត្តម្ភធន ដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ០,៧៣ភាគរយនៃផសស។ ចំណែកចំណាយថវិការរដ្ឋក៏ត្រូវកំណត់ក្នុង កម្រិតជិត១៦ភាគរយ នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផងដែរ។


ក្នុងគំរោងចំណាយទាំងនោះ ការចំណាយសម្រាប់បន្ទុកបុគ្គលិក មានសមាមាត្រស្មើជាង៤៧ភាគរយ នៃចំណូលចរន្តនៃថវិការរដ្ឋ ត្រូវប្រមាណជាង៧ភាគរយនៃផសស នឹងការផ្តោតទៅលើការងារអទិភាព ក្នុងការបង្កើនបៀរវត្សជូនមន្រ្តី រាជការស៊ីវិល និងកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់បង្កើនផលិតភាពការងារ និងពង្រី​កការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។ ចំណែកចំណាយក្រៅបន្ទុកបុគ្គលិក មានសមាមាត្រស្មើជាង៥២ភាគរយ នៃចំណាយចរន្តថវិការរដ្ឋ ត្រូវប្រមាណជាង៨ភាគរយនៃ ផសស ដោយផ្តោតសំខាន់លើតម្រូវការចំណាយសម្រាប់ការកែទម្រង់នានា និងការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដូចជាគោលនយោបាយគាំពារសង្គមជាដើម។
របាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងទៀតថា ចំណែកវិស័យអទិភាពមួយចំនួន រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងវិភាជន៍ថវិកាជាតិ ទៅតាមវិស័យដូចជា វិស័យរដ្ឋបាលទូទៅ ត្រូវបានគ្រោងប្រមាណជិត២ភាគរយនៃផសស មានការថយចុះជិត៥ភាគរយ បើធៀបច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៨ ដោយសារក០១៩ារថវិកា ថយចុះជិត៥ភាគរយ ជិត ងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងទៀតថា  ការចំណាយថវិកាសម្រាប់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថយចុះក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ ចំណែកវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ត្រូវបានគ្រោងប្រមាណជិត៤ភាគរយ នៃផសស ដោ​យមានកំណើនជិត១១ភាគរយ បើធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៨។ វិស័យសង្គមកិច្ច គ្រោងចំណាយជាង៥ភាគរយ នៃផសស និងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវបានគ្រោងចំណាយ ១,៣០ភាគរយ នៃផសស និងមានកំណើន៣,៨ភាគរយបើធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៨។
របាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណា​យលើមូលធនដល់ប្រមាណ៨ភាគរយ នៃផសស ក្នុងគោលដៅជួយទ្រទ្រង់ផលិតភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចេនាសម្ព័ន្ធ និងជម្រុញក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here