វិធី៣យ៉ាងដើម្បីធ្វើឱ្យអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកក្លាយជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមរបស់អ្នក

0

ដោយៈ ប៊ី

ភ្នំពេញៈ មានមនុស្សជាច្រើននិយាយអំពីការទិញអចលនទ្រព្យវិនិយោគដើម្បីទទួលបានផលចំណេញ ទោះជាយ៉ាងណា វាមិនមែនងាយស្រួលដូចជាអ្នកគិតនោះទេ។ ដើម្បីរកកម្រៃពីការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ អ្នកត្រូវទិញអចលនទ្រព្យវិនិយោគ ដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

មានវិធី៣យ៉ាង ដើម្បីឲ្យអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកក្លាយជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមរបស់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក។

១. ទិញអចលនទ្រព្យដើម្បីជួល៖
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឃើញការធ្វើវិនិយោគអចលនទ្រព្យថ្មីនោះបង្កើតប្រាក់កម្រៃភ្លាមៗ អ្នកគួរតែទិញអចលនទ្រព្យមួយដែលអ្នកអាចជួលបានយ៉ាងងាយស្រួល។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការជួលអចលនទ្រព្យគឺថា អ្នកអាចលក់អចលនទ្រព្យនោះក្នុងតម្លៃខ្ពស់ ជាងតម្លៃដែលអ្នកបានទិញដោយសារតែការ ជួលអចលនទ្រព្យនោះ ហើយអ្នកក៏អាចប្រមូលចំណូលពីការជួលបន្ថែមទៀតផងដែរ។
ចំណូលពីការជួលនឹងជួយបំពេញបន្ថែមប្រាក់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះរបស់អ្នក ឬក៏អាចលើសពីប្រាក់សំណងនោះទៀត។ អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមជារៀងរាល់ខែក្នុងនាមជាម្ចាស់ដី។ពេលអ្នកទិញអចលនទ្រព្យក្នុងគោលបំណងជួលវា អ្នកត្រូវតែព្យាយាមជ្រើសរើសយកអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

២. ទិញអចលនទ្រព្យមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការរស់នៅ៖
នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតនៅពេលពួកគេគិតពីពាក្យ «អចលនទ្រព្យវិនិយោគ»។
ចូរធ្វើការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យដែលអ្នកនឹងរស់នៅខ្លួនឯង និងសង្ឃឹមថា ខណៈពេលដែលអ្នកស្នាក់នៅទីនោះ តម្លៃដីធ្លីនឹងកើនឡើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដែលអ្នកបានវិនិយោគក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យនេះ។ បើផ្ទះនោះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់ ខណៈពេលដែលអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះនោះអ្នកនឹងរកកម្រៃបានច្រើនជាងកម្ចីទិញផ្ទះហើយ នេះគឺជាការរកប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។

នោះក៏ជាការវិនិយោគមួយដែលសក័្តសមសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ជួលអចលនទ្រព្យ។ នៅពេលដែលអ្នកជួលរយៈពេលយូរ អ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថា អ្នកកំពុងតែខ្ជះខ្ជាយលុយដើម្បីបង់ថ្លៃទៅម្ចាស់ដីរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកទិញអចលនទ្រព្យ លុយដែលបង់លើការជួលនោះត្រូវបានជំនួសវិញជាមួយការចំណាយលើការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ។ នៅពេលដែលអ្នក រើចេញពីផ្ទះនោះ អ្នកមានឱកាសរកប្រាក់ច្រើនជាងការចំណាយណាមួយនៃប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនោះ។

៣. ទិញអចលនទ្រព្យមួយ បង្កើនតម្លៃរបស់វា ហើយលក់វាទៅវិញ
វិធីដែលលឿនបំផុតដើម្បីរកកម្រៃវិលត្រឡប់មកវិញនៅលើការវិនិយោគរបស់អ្នកគឺការទិញអចលនទ្រព្យដែលអ្នកអាចធ្វើការកែលម្អថ្មី ហើយបន្ទាប់មកលក់ចេញទៅវិញថ្លៃជាងតម្លៃដើមដែលអ្នកទិញមក។

គ្មានប្រាក់ណាបានមកងាយស្រួលនោះទេ ហើយវិនិយោគិនខ្លះមិនបានពិចារណាទៅលើការចំណាយជួសជុល និងលក់ត្រឡប់ទៅវិញឡើយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here