អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ មានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើរ៣០លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០៥០

0

ដោយៈ សុផារី

ភ្នំពេញៈ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានអះអាងថា នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០២៣-២០៣០ អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញថ្មី មានសមត្ថភាព ទទួលអ្នកដំណើរបាន១៣លាននាក់ និងចាប់ពីឆ្នាំ ២០៣០-២០៥០ ទទួលបានអ្នកដំណើរ៣០លាននាក់។

នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក ស៊ិន ចាន់សេរីវត្ថា នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល” ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

លោកបានបញ្ជាក់ថា”សំរាប់រយៈពេលខ្លីទៅមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣ ទៅ២០៣០ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ នឹងអាចមានសមត្ថភាពទទួលទានអ្នកដំណើរចំនួន១៣លាននាក់។ ហើយក្នុងរយៈពេល២០៣០ ទៅ២០៥០ អាចមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើរបាន៣០លាននាក់”។

លោក ស៊ិន ចាន់សេរីវត្ថា បានបន្ថែមថា ចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញ សម្រាប់រយៈពេលខ្លីទៅមធ្យម អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញថ្មី នឹងទទួលបានចំនួន១៧៥ពាន់តោន ហើយក្នុងរយៈពេលវែង អាចដឹកជញ្ជូនបាន៥២៧ម៉ឺនតោន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here