សូមអបអរសាទរ!!! ក្រុងកែប ទទួលបានជ័យលាភីទីក្រុងទេសចរណ៍ ស្អាតអាស៊ាន

0

ភ្នំពេញ៖ សូមអបអរសាទរក្រុងកែប ខេត្តកែប ដែលទទួលបានជ័យលាភីទីក្រុងទេសចរណ៍ ស្អាតអាស៊ាន នាឱកាសវេទិការទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ2018 ( ATF2018)។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here