ស្វែងយល់បន្ថែមពីហត្ថលេខាឌីជីថលជាមួយអ្នកជំនាញ

0
លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ

ដោយ ដួង ចន្រ្ទា

ភ្នំពេញ៖ មនុស្សកាន់តែរវល់ច្រើន បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើន ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានពេលវេលាកាន់តែតិច សម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នាមនានា ជំនួសវិញពួកគេអាចប្រើប្រាស់ឬចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រព័ន្ឋឌីជីថល ដែលកាន់តែទំនើប និងកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលា។

ប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាននៃក្រសួងប្រៃស​ណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ បានលើកឡើង ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្ដីពី ហត្ថលេខាឌីជីថលនាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ថា ហត្ថលេខាឌីជីថលនេះ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ ចំពោះរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ដែលប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត។ លោកបន្ថែមថា ហត្ថលេខាឌីជីថលនេះ នឹងធានាបានភាពត្រឹមត្រូវ សុច្ច​រិតភាព រក្សាការសម្ងាត់ និងការមិនអាចបដិសេធបាន។

លោកបន្តថា “ហត្ថលេខាឌីជីថលនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗលើទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យ សម្រា​ប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ទាំងក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន”។លោកបន្ថែមថា “ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍កំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីអនុក្រឹត្យហត្ថលេខាឌីជីថល ដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងពីសារៈសំខា​ន់របស់វា ហើយដើម្បីទទួលបានហត្ថលេខាឌីជីថល ត្រូវតែមានការស្នើសុំមកក្រសួងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ត្រឹមត្រូវ ទៅតាមលក្ខណ្ឌកំណត់ទើបអាចទទួលបាន ហត្ថលេខាឌីជីថលបាន”។

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍លោក ត្រាំ អ៊ីវតឹក បានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាដដែលថា អនុក្រឹត្យហត្ថលេខាឌីជីថលនេះ នឹងក្លាយជាធាតុផ្សំមួយសំខាន់ ក្នុងការចូលរួមចំណែកការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងភាពទុកចិត្តបាននៃប្រតិបត្តិការ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធរណេត ទាំងក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងអ្នកប្រើប្រាស់។

លោកបន្ថែមថា “វាជាចំណុចដំបូងនៃក្របខណ្ឌសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ក្នុងការកសាងមជ្ឈដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធណេតនៅកម្ពុជា ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងសន្តិសុខ សម្រាប់កិច្ចការធុរកិច្ច សម្រាប់ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ និងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here