តើ Property Management មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ

0

គង់ សូរិយា
ភ្នំពេញ ស្របពេលកម្ពុជាមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុន​ច្រើន មានជំនាញខាងការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ(property Management) អ្នកអភិវឌ្ឈន៍មួយចំនួនមិនសូវ​មានការយល់ដឹង ពីផ្នែកដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនោះទេ ខណៈសេវាគ្រប់គ្រងអច​លនទ្រព្យ គឺជាសេវាមួយដែលបានជួយផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងទាក់ទាញការវិនិយោគ។


នាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុនCBRE Cambodiaអ្នកនាងអាន សុធីតាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទ កាលពីម្សិលម៉ិញ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយនេះ ទទួលបានសិទ្ឋគ្រប់គ្រងអាគារDiamond Twin Towerនៅទីក្រុងកោះពេជ្រថា បើអាគារខុនដូ អាគារការិយាល័យ ឬអាផាតម៉ិនណាមួយមានអ្នក​ជំនាញគ្រប់គ្រងបានល្អ ផ្តល់សុវត្ថិភាព ផ្តល់ការថែរទាំ នឹងធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យកើនឡើង និងធ្វើឲ្យអាគារនោះមានភាពថ្មីជានិច្ច ព្រោះសេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ នឹងផ្តល់ការថែរទាំ ជួលជុសអាគារនោះ។

អ្នកនាងបន្តថា “ការមានក្រុមហ៊ុនជំនាញធ្វើការលើផ្នែកនេះ នឹងធ្វើឲ្យអច​លនទ្រព្យនោះទាក់ទាញអ្នកជួល និងទាក់ទាញអ្នកទិញអាគារនោះកាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅកម្ពុជា មិនសូវមានក្រុមហ៊ុនជំនាញគ្រប់គ្រងអចលន​ទ្រព្យបែបនេះច្រើននៅឡើយ”។

អ្នកនាងអាន សុធីតាបានបន្តថា ការផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងអាគារឬអចលនទ្រព្យណាមួយ ធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងម្ចាស់អាគារ និងក្រុមហ៊ុន​គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ ដែលយកកម្រៃសេវាកម្មពីអ្នកស្នាក់នៅលើអាគារ តាមតម្លៃសមរម្យមួយ ដែលមានការឯកភាពរវាងអ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកវិនិយោគ ហើ​យថវិកានោះ នឹងបែងចែងប្រើប្រាស់លើការថែរទាំ ការជួសជុលអាគារ និងបែងចែកភាគលាភផ្សេងៗទៀត ដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here