ក្រសួងសាធារណៈការបន្តពង្រឹងការថែរទាំផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្តសំខាន់ៗចំនួន៨ខ្សែ

0

ដោយ:គង់ សូរិយា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនបាននិងកំពុងបន្តពង្រឹងការងថែរទាំ និងជួសជុលផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្តសំខាន់ៗចំនួន៨ខ្សែ ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត ដោយបន្តការស្ថាបនាថែទាំជួសជុល រួមមាន កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ 7 , 8 , 73 , 76 , 78 , 78-5 ផ្លូវខេត្តលេខ 373C និងផ្លូវខេត្តលេខ 3789។

មន្ទីសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តរតនគីរី និងត្បូងឃ្មុំ បានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចុះអនុវត្តការងារជួសជុល ថែទាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តខាងលើនេះ ដើម្បីរក្សាបានគុណភាព ស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ ធ្វើឳ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់មានភាពយូអង្វែង ជាការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់កាន់តែមានភាពងាយស្រួល កាត់បន្ថយនូវពេលវេលា និងចំណេញទាំងថវិកាផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here