ថ្លៃឈ្នួលអាផាតម៉ិនជាមធ្យមនៅសង្កាត់ Manhattan ក្រុងញូវយ៉កហក់ឡើងដល់៥.២៤៩ដុល្លារក្នុងខែវិច្ឆិកា

0

ដោយៈ សុខុម

ញូវយ៉ក: ថ្លៃឈ្នួលអាផាតម៉ិនជាមធ្យមនៅសង្កាត់ Manhattan នៃក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក បានឡើងដល់៥.២៤៩ដុល្លារ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ដោយកើនឡើង១៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ និងជាអត្រាខ្ពស់បំផុតទី៣ ក្នុងកំណត់ត្រា។

យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំខែពីក្រុមហ៊ុនកម្រៃជើងសា Douglas Elliman and Miller Samuel បង្ហាញថា តម្លៃជាមធ្យមនៃការជួលអាផាតម៉ិនក្នុងសង្កាត់ Manhattan នៅតែខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងខែវិច្ឆិកា ក្នុងអត្រា៤.០៩៥ដុល្លារ។ នោះគឺកើនឡើងពី១៨,៧%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន និងកើនឡើង២,១%ពីខែតុលា។