បំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានចំនួន៩,៤៧ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២នេះ

0

ដោយ: លាងហួរ

ភ្នំពេញ: យោងតាមព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ បំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា  ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែធ្នូ បានឱ្យដឹងថា បំណុលសាធារណៈសរុប របស់កម្ពុជាមានចំនួន៩,៤៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ក្នុងចំណោមបំណុលសាធារណៈសរុប មាន៦៨ភាគរយ ទទួលបានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេរភាគី (DPs) និង៣២ភាគរយទៀតពី DPs ពហុភាគី។

សមាសភាពនៃបំណុលសាធារណៈ រួមមាន រូបិយប័ណ្ណបរទេស  ដែលក្នុងនោះ៤៣ភាគរយ ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ២០ភាគរយគឺជាSDR (សិទ្ធិដកប្រាក់ពិសេស)  ១២ភាគរយគឺជាCNY (ប្រាក់យ័នចិន) ១០ភាគរយគឺជា JPY (ប្រាក់យ៉េនជប៉ុន រីឯ៦ភាគរយគឺជាប្រាក់អឺរ៉ូ ហើយចំនួនដែលនៅសល់ គឺជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក  និងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត។

នៅក្នុងអំឡុងខែមករា ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២នេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខា លើប្រាក់កម្ចីសម្បទានថ្មីជាមួយ DPs ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន១,២១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ។

គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចី  ដែលបានចុះហត្ថលេខាថ្មីទាំងនេះ គឺដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដល់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ នៅក្នុងវិស័យអាទិភាព  ដែលគាំទ្រ ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរយៈពេលវែង  និងបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច។

យោងតាមព្រឹត្តិបត្ររបស់ក្រសួងខាងលើនេះបានឱ្យដឹងថា នៅក្នុងរយៈពេល៩ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០២២នេះ  រដ្ឋាភិបាលបានបង់សេវាបំណុលដល់ DPs ចំនួន៤០៤,៥លានដុល្លារ  ដែលក្នុងនោះ៣១១,៦លានដុល្លារជា DPs ទ្វេរភាគី និង៩២,៩លានដុល្លារជា DPs ពហុភាគី។

របាយការណ៍ខាងលើបានអះអាងថា ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈ របស់ប្រទេសកម្ពុជា នៅតែមាននិរន្តរភាព  និងហានិភ័យទាប  នៃវិបត្តិបំណុ​ល ទោះបីជាប្រទេសនេះបានរងផលប៉ះពាល់ ដោយជំងឺរាតត្បាត និងកត្តាខាងក្រៅផ្សេងទៀតក៏ដោយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here