រយៈពេលបីត្រីមាសCDCអនុម័តទុនវិនិយោគជិត១៨០០ លានដុល្លារ

0

        ដោយៈ ជេស៊ីកា

        ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន១៤២ ជាមួយទុន ១៧៦៤,១៩លានដុល្លារ និងបានបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន១៩៥,៥១៦កន្លែង។តួលេខនេះ បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល៩ខែដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុន មានការកើនឡើង៩គម្រោង។

យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគ១៤២ ក្នុងនោះ ខែមករាឆ្នាំ២០២៣ CDCបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន១០ មានទុនចំនួន៩៩,៤លានដុល្លារ និងបានបង្កើតការការជូន ពលរដ្ឋចំនួន១៧,១២៩កន្លែង។

ខែកម្ភៈ មានគម្រោងវិនិយោគចំនួន១៧ក្រុមហ៊ុន ជាមួយទុនវិនិយោគចំនួន៩៨,៨លានដុល្លារ ដោយផ្តល់ឱកាសការងារជូនដល់ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន២២៧៨៤កន្លែង។
ខែមីនាមានគម្រោងវិនិយោគចំនួន៧ មានទុនចំនួន៣៣,៧លានដុល្លារ ដោយផ្តល់ការងារជូន ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៦,៦៦៩កន្លែង។
ខែមេសា មានគម្រោងវិនិយោគចំនួន២០ក្រុមហ៊ុន ជាមួយទុនចំនួន២៤៧,៧លានដុល្លារ និងបានផ្តល់ការងារជូនដល់ពលរដ្ឋចំនួន១៧៧២៣កន្លែង។
ខែឧសភា មានគម្រោងវិនិយោគចំនួន១០ក្រុមហ៊ុន ជាមួយទុន ចំនួន៦០,១៤លានដុល្លារ ដោយផ្តល់ការងារជូនពលរដ្ឋចំនួន១៣៩៨៧កន្លែង។
ខែមិថុនា មានគម្រោងចំនួន៣០ ជាមួយទុនវិនិយោគចំនួន៤០៧,៦លានដុល្លារ ដោយផ្តល់ការងារជូន ពលរដ្ឋ៣៧,៧៨១នាក់ ។
ខែកក្កដា មានគម្រោងវិនិយោគចំនួន៩ ជាមួយទុនចំនួន៧៧លានដុល្លារ ដោយផ្តល់ការងារ ជូនពលរដ្ឋ១៧០២៩នាក់។
ខែសីហាអនុម័តចំនួន២៣គម្រោង មានទុនចំនួន៤៨៤,៨ លានដុល្លារ បង្កើតការងារបានចំនួន ៣៥,០៥០កន្លែង និងខែកញ្ញាអនុម័ត ចំនួន២៦ក្រុមហ៊ុន មានទុនចំនួន២៥៦,៤៥លានដុល្លារ និងបង្កើតការងារជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ បានចំនួន២៧,៣៦៥កន្លែង។

ក្នុងចំណោមគម្រោងចំនួន១៤២ គម្រោងធំជាងគេគឺគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់តិ៍ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានទុនវិនិយោគ២៥៨លានដុល្លារ។ បន្ទាប់គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតសំបកកង់យានយន្ត នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស យូ ប៊ី អ៊ី ស្នួលខេត្តក្រចេះ ដែលមានទុនប្រមាណ១៣៨លានដុល្លារ។

គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ត៍ នៅស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង ជាមួយទុនវិនិយោគប្រមាណ៩៥លានដុល្លារ។គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អនុស្ថានីយ៍ និងខ្សែបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនី តង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គីឡូវ៉ុល ពីខេត្តកំពង់ចាម ទៅខេត្ត​ក្រចេះ ក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ៩២,២លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន៤៦៤កន្លែងជាដើម៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here