ទីផ្សារលំនៅដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញ ខណៈអត្រាការប្រាក់លើកម្ចីទិញផ្ទះធ្លាក់ចុះ

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ
អន្តរជាតិ: សារពត៌មាន CNN បានចុះផ្សាយថា ទំនុកចិត្តរបស់បណ្តាក្រុមហ៊ុនសាងសង់លំនៅដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ ស្របពេលដែលអត្រាការប្រាក់លើកម្ចីទិញផ្ទះបានបន្តធ្លាក់ចុះ។

បច្ចុប្បន្ននេះ អត្រាការប្រាក់លើកម្ចីទិញផ្ទះនៅអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមកនៅក្រោមកម្រិត៧% ជាលើកដំបូង គិតចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣  បន្ទាប់ពីធនាគារកណ្តាលអាមេរិកបានផ្អាកការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន៣លើកជាប់ៗគ្នា។

សន្ទស្សន៍សុទិដ្ឋិនិយមរបស់សមាគមក្រុមហ៊ុនសាងសង់លំនៅដ្ឋានទូទាំងប្រទេស (National Association of Home Builders) ឬហៅកាត់ថា NAHB បានកើនឡើងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល៤ខែ ដល់៣៧ពិន្ទុ ក្នុងខែធ្នូ។ទំនុកចិត្តរបស់បណ្តាក្រុមហ៊ុនសាងសង់លំនៅដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង ស្របពេល ដែល អត្រា ការប្រាក់លើកម្ចី ទិញ ផ្ទះ បន្តធ្លាក់ចុះ ហើយក្រុមហ៊ុនសំណង់មានសុទិដ្ឋិនិយមកាន់ខ្ពស់លើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករហូតដល់ឆ្នាំ២០២៤នេះ។

ទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់លំនៅដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែសីហា គិតចាប់តាំងពីខែធ្នូ ចុងឆ្នាំ២០២២។ ចំណែក កាលពីខែកញ្ញា សន្ទស្សន៍ទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់លំនៅដ្ឋាន បានធ្លាក់ចុះដល់៤៥ពិន្ទុ និងបន្តធ្លាក់ចុះដល់៣៤ពិន្ទុ កាលពីខែវិច្ឆិកា មុននឹងស្ទុះងើបឡើងវិញដល់៣៧ពិន្ទុ ក្នុងខែធ្នូ។

លោក Robert Dietz ប្រធានសេដ្ឋវិទូនៅសមាគម NAHB អះអាងថា “ទីផ្សារលំនៅដ្ឋានបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលដ៏លំបាកមួយ បន្ទាប់ពីអត្រាការប្រាក់លើកម្ចីទិញផ្ទះហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត ប៉ុន្តែវាបាននិងកំពុងថយចុះមកវិញនាពេលនេះ ដែលការណ៍នេះ នឹងជួយជំរុញតម្រូវការរបស់អ្នកទិញផ្ទះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here