បរធនបាលកិច្ចអនុម័តផែនការថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជម្រុញ នវានុវត្តន៍ដល់សហគ្រាសក្នុងស្រុកលើវិស័យចំនួន៤

0

ដោយៈ គង់ ហ្វីអូណា

ភ្នំពេញៈ ក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលនៃសហគ្រិនខ្មែរ បានសម្រេចអនុម័តផែនការម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជំរុញនវានុវត្តន៍ដល់សហគ្រាសក្នុងស្រុក ជាពិសេសក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ ដូចជា វិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌ វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ការអនុម័តនេះ បានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលនៃសហគ្រិនខ្មែរលើកទី១៥ ដែលដឹកនាំលោក ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាល នៃសហគ្រិនខ្មែរ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ដែលកិច្ចប្រជុំកិច្ចនេះ បានផ្តោតលើការកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តរបស់សហគ្រិនខ្មែរសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤។
លោក ហែម វណ្ណឌី បានលើកឡើងថា រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស លើការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ដូចបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១។ សហគ្រិនខ្មែរ ដែលជាបរធនបាលកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានទទួលភាពជោគជ័យ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ ហើយត្រូវបន្តកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សហគ្រិនភាព ដោយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជំរុញកំណើនធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នដៃគូក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

លោកបានបន្ថែមថា “កិច្ចការនេះនឹងត្រូវសម្រេចបាន តាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានភាពប្រទាក់ក្រឡា ដើម្បីធានាបាននូវលទ្ធភាពជោគជ័យ និងវិសាលភាពរបស់អាជីវកម្ម”។

ជាមួយគ្នានោះដែរ លោក ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌ នាយកប្រតិបត្តិសហគ្រិនខ្មែរបានលើកឡើងថា សហគ្រិនខ្មែរ បាននិងកំពុងរៀបចំគម្រោងដែលមានសក្តានុពលជាច្រើន មានទាំងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ និងការពង្រីកកម្មវិធី ដែលកំពុងដំណើរការស្រាប់ ដើម្បីឱ្យកាន់តែមានភាពប្រទាក់ក្រឡា និងប្រសិទ្ធភាពដល់សហគ្រិនក្នុងស្រុក នៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធ។

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា “សហគ្រិនខ្មែរ មានការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តកម្មវិធីឱ្យស្របតាមអាទិភាព ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យបានពេញលេញ ក្នុងគោលបំណងពង្រីកសក្តានុពលរបស់សហគ្រិន”។

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលនៃសហគ្រិនខ្មែរ ដែលមានសមា​សភាពមកពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជននេះបានសម្រេចជាផ្លែផ្កាក្នុងការប្តេជ្ញាជំរុញ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាស ធុនតូចនិង មធ្យម និងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី លើវិស័យស្នូលទាំង៤ របស់សហគ្រិនខ្មែរគឺ កសិកម្ម សេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងផលិតកម្ម៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here