ក្រុមអ្នកជំនាញជាតិៈសកម្មភាពទិញលក់ដីធ្លីចាប់ផ្តើមមានសកម្មភាពបណ្តើរហើយ

0

        ដោយៈ គង់ សូរិយា

ភ្នំពេញៈ អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ ដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មលើការទិញ លក់ ដីធ្លីបានបង្ហើបថា សកម្មភាពទិញ លក់ដីធ្លីបានចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញបណ្តើរៗហើយ។

អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនLucky Realty Co, Ltd លោកឌិត ចណ្ណាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថា សកម្មភាពទិញ លក់ដីធ្លី បានចាប់ផ្តើមកំរើកឡើងវិញបណ្តើរៗហើយ ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនោះ មិនទាន់មានរូបភាពធំៗច្រើននៅឡើយទេ។
លោកបន្តថា “ទីផ្សារដីធ្លី មានសកម្មភាពទិញលក់ច្រើន បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែដីដែលបានលក់ចេញ និងមានត្រូវការជាប្រភេទដីដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារនៅឡើយ”។ លោកបន្តថា “ទោះបីត្រឹមរយៈពេល១ខែដើមឆ្នាំ ប៉ុន្តែយើងពិតជាឃើញមានសញ្ញាវិជ្ជមានច្រើនជាងឆ្នាំ២០២៣កន្លងមក”។

ជាមួយគ្នានេះ លោកស្រីតាំង ហួរអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនAmatak Property Service, Co, Ltdបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងផងដែរថា ពិតជាមានសញ្ញាវិជ្ជមានច្រើន ប៉ុន្តែមិនទាន់មានសកម្មភាពទិញ លក់​សកម្មនៅក្នុងទីផ្សារនៅឡើយទេ។ លោកស្រីបន្តថា ទោះជាយ៉ាងណា យើងសង្កេតឃើញដីដែលលក់មិនចេញកន្លងមក បានលក់ចេញ ប៉ុន្តែតម្លៃដីធ្លីមិនទាន់មានការកើនឡើងនៅឡើយទេ”។លោកស្រីបន្តថា ទីផ្សារដើមឆ្នាំនេះ ហាក់មានសញ្ញាវិជ្ជមាន ជាក្តីសង្ឃឹម ដែលអ្នកនៅក្នុងវិស័យនេះ មានទស្សនវិស័យវិជ្ជមានជាងមុន”។

ចំណែកអ្នកស្រីអាន សុធីតាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនPropNeX Cambodiaបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងផងដែរថា ស្ថានភាពទីផ្សារពិតជាមានសញ្ញាវិជ្ជមានជាងឆ្នាំមុន ដោយមានរំហូរអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិបណ្តើរៗ បានឈានជើងចូលមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជា។អ្នកស្រីបន្តថា “យើងឃើញមានតម្រូវការដីធ្លី ផ្នែកឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម និងការជួលអាគារមួយចំនួនបានកើនឡើង”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here