តើកម្ពុជាទទួលបានលទ្ឋផលអ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំមេគង្គ ឡានឆាង

0

ដោយ វុត្ថា

ភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ ឡានឆាងលើកទី២ ដែលកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ដោយទទួលវត្តមានបណ្តាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ចំនួន៦ចូលរូម បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ តាមរយៈការចេញសេចក្តីប្រកាស និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម។

កិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ពិតជាលើកកំពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ និងបង្ហាញពីវិបុលភាពកម្ពុជា ដែលបានដើរចេញពីប្រទេសក្រីក្រ​រួចទៅហើយ។

 

សំណួរសំខាន់នៅទីនេះ តើកម្ពុជា និងប្រទេសក្នុងតំបន់ សម្រេចបានលទ្ឋផលអ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំនេះ ជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹង។

 

សូមអានលទ្ឋផល និងចេញក្តីប្រកាសពីលទ្ឋផលចេញពីកិច្ចប្រជុំដ៏មាន​សារៈសំខាន់នេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here