ស្វែងយល់ពីអាស៊ាន៖ រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលូកដៃជួយឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យ

0

ដោយ វុត្ថា

ភ្នំពេញ៖ ភ្នាក់លំនៅដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាល និងសហព័ន្ធប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានដាក់តាំងពិព៌ណលំនៅឋានថ្នាក់ជាតិ ដែលផ្តោតលើលំនៅដ្ឋានមានតម្លៃសមរម្យចំនួន១សែនខ្នង រយៈពេលពីខែ ដោយចាប់ផ្តើមពីខែមិនា ដល់ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ ដើម្បីអោយពលរដ្ឋដែលមចំណូលមធ្យមមានឪកាសទិញ។

ការដាក់តាំងពិព័រណ៌លំនៅឋានថ្នាក់ជាតិដំធំនេះ ជាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្រគោលនយោបាយលំនៅដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី និងស្ថិតក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Perbadanan PR1MA ម៉ាឡេស៊ី (PR1MA) នាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋានជាតិ (NHD) លំនៅដ្ឋានសម្រាប់មន្រ្តីរាជការ (PPA1M) និង Syarikat Perumahan Negara Bhd និងភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល ។

ការដាក់តាំងពិព័រណ៍ផ្ទះថ្នាក់ជាតិដធំនេះ មានគោលបំណងបង្កើនការយល់​ដឹងអំពីលំនៅដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងចំណោមក្រុមM40 និង B40។

ក្រុមM40សំដៅលើគ្រួសារជនជាតិម៉ាឡេស៊ី ដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរវាង៣៨៦០ MYR ($1000) និង ៨.១៩៩ ($2000) រីងហ្គីត។ រីឯចំណែកក្រុម B40 គឺសំដៅលើគ្រួសារ ដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែតិចជាង១០០០ដុល្លារ។

អគ្គនាយក PR1MA លោក Datuk Abdul Mutalib Alias បាននិយាយថា “នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុត សម្រាប់ក្រុមដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប អាចមកមើល ដើម្បីវាយតម្លៃកម្មវិធីលំនៅដ្ឋានទាំងនេះ និងមើលឃើញភាពខុសគ្នានៃតម្លៃ និងទីតាំងនៃផលិតផលទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពរបស់ពួកគេ” ។

លោកបន្តថា ដំបូងរដ្ឋាភិបាលដាក់តាំងពិព៌ណជាលក្ខណៈseries នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមីនានេះ ដោយមានផ្ទះប្រហែល៣៨.000ខ្នង។

លំនៅដ្ឋានប្រហែល ២០,០០០Units នឹងត្រូវផ្តល់ជូនក្រោយការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន PR1MA និងផ្ទះចំនួន៧,000Unitsស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង ដោយក្រុមហ៊ុន Lembaga Perumahan និង Hartanah Perak។ ផ្ទះចំនួន៥,៧00 យូនីតស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមហ៊ុនSPNB និងផ្ទះចំនួន៣០០០យូនីតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនNHD និងផ្ទះចំនួន២០០០យូនីតស្ថិតក្រោមគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនPPA1M ។

លោក Abdul Mutalib បានមានប្រសាសន៍ថា “ប្រហែល៧៤ភាគរយនៃផ្ទះទាំងនេះ មានតម្លៃទាបជាង៦ម៉ឺនដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រហែល២៣ភាគរយមានតម្លៃចាប់ពី៥ម៉ឺនដដុល្លារដល់ ៧ម៉ឺនដុល្លារ។

លោកបានកត់សម្គាល់ថា ពិព៌ណMegaនេះ ក៏នឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដល់សាធារណៈជន អាចស្វែងរកជំនួយឬការសាកសួរទាក់ទងទៅនឹងការទិញម្ចាស់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។

ជាមួយគ្នានេះ ក៏មានការដាក់ពិព័រណ៌ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនផងដែរទាំងរដ្ឋ និងឯកជន ដូចធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុល្បីក្នុងប្រទេស មាន CIMB Maybank RHB និង AmBank សម្រាប់ជួយដល់អតិថិជនដែលមានសក្តានុពលស្នើសុំខ្ចីប្រាក់បានផងដែរក្នុងការទិញលំនៅឋាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here