អ្នកឧកញ៉ាគិត ម៉េងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំASEAN Korea Business Council

0

 ដោយៈ វិវឌ្ឍន៍

       សៀមរាបៈ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាន បានបន្តដឹកនាំដឹកនាំកិច្ចប្រជុំASEAN-Korea Business Council ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារសុខា ក្រុងសៀមរាប។

The ASEAN-Korea Business Council (AKBC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខួបទំនាក់ទំនងអាស៊ាន និងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ២០១៤ ហើយក៏ជាកិច្ចប្រជុំដំបូង សម្រាប់ប  ណ្តាក្រុមហ៊ុនឯកជន មកពីតំបន់អាស៊ាន ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននៅក្នុងតំបន់។

កិច្ចប្រជុំ AKBC នៅឆ្នាំ២០២២នេះ ធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់សភាពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រទេសកូរ៉េ Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) ក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យអគ្គលេខាធិការបស់ AKBC ។

KCCI នឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ក្នុងការកសាងឲ្យបាននូវ ទំនាក់ទំនងរវាងបណ្តាសម្ព័ន្ធមិត្ត និងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិ និងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ដើម្បីអាចផ្តល់ឱកាសក្នុងការចែករំលែកព័ត៌​មា​នអំពីទំនោរទីផ្សារ និងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតផងដែរ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំលើកនេះ៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here