ដំណឹងល្អ! ធនាគា SME នឹងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៩

0

ដោយ ដែន ចែងចាំង

ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថា ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) នឹងដំណើរការនៅឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ ខណៈដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងពន្លឿនការងារនេះ។

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សី វិស្សុតបានលើ​ក​ឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្តីពី សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា សមិទ្ធកម្ម និងទស្ស​ន​វិស័យនៅទីស្តីការក្រសួង កាលពីថ្ងៃម្សិលម៉ិញនេះថា បច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងរៀបចំក្រប​ខ័ណ្ឌទស្សនទាន ដើម្បីបង្កើតធនាគារ SME ដែលគ្រោងដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានទុនវិនិយោគចំនួន១០០លានដុល្លារ ជាទុនផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិ​បាល និងប្រភពទុនផ្សេងទៀត នឹងប្រើប្រាស់ថវិកាពីគម្រោងខ្ចីពីទីផ្សារ និងគម្រោងខ្ចីពីធនាគារជាដៃគូ តាមរយៈការគាំទ្ររបស់រដ្ឋ និងការប្រមូលឥណទានផ្សេងៗ សម្រាប់អនុវត្តន៍គម្រោងតែមួយ។

លោកបន្តថា “បង្កើតធនាគារ SME នេះ មានលក្ខណៈចម្រុះផ្នែកពាណិជ្ជ និងជាធនាគារគោលយោនបាយ ក្នុងការធ្វើហិរញ្ញវត្ថុទានដល់​វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងជួយដោះស្រាយ ដល់បញ្ហាបរាជ័យទីផ្សារ”។លោកបន្តថា “បច្ចុប្បន្នវិស័យ SME កំពុងជួបបញ្ហាធំនៅក្នុងគម្រោងកញ្ចប់ថវិកា សម្រាប់អភិវ​ ឌ្ឍន៍ ការគ្រប់គ្រង និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា នៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួន”។

លោកវិស្សុតបានបន្ថែមថា គម្រោងបង្កើតធនាគារនេះ គឺជាទិសដៅតែមួយ សម្រាប់ជួយដល់វិស័យ SME ជាពិសេសការផ្តល់នូវលក្ខខ័ណ្ឌការប្រា​ក់ទាប និងបង្កើតឲ្យចំមុខសញ្ញា ដើម្បីជួយដល់វិស័យទាំងនេះ ព្រោះនៅឆ្នាំ២០១៩​ខាងមុខ ជាឆ្នាំគោលដៅ និងជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីជម្រុញ ឲ្យកម្ពុជាដើរដល់ឋានៈ ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០។

ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមហ៊ុន Emerging Market Consulting លោកង៉ែត ជូបានថ្លែងថា គោលគំនិតនៃការបង្កើតធនាគារ SME របស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងល្អ ដើម្បីជួយឲ្យវិស័យនេះមានភាពរ៉ឹងមាំនិងរីកចម្រើន ដោយសារបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុណាមួយមានឯក​ទេសផ្តល់ឥណទានដល់វិស័យនេះនៅឡើយទេ។លោកបន្តថា យ៉ាងណាក៏ដោ​យវាទាមទារឲ្យមានយន្តការ រចនាសម្ព័ន្ឋច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ឋិភាពការ​ងារនេះ។

លោកបន្តថា “ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថា ទុនវិនិយោគ១០០លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតធនាគារនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ធនាគារនេះគួរមានទុនរហូតដល់៥០០ទៅ១ពាន់លានដុល្លារ”។លោកបន្តថា “យ៉ាងណា វាជាជំហ៊ានដំបូងប៉ុណ្ណោះ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here