ស្វែងយល់ពិភពលោក ! តម្លៃលំនៅដ្ឋាននៅក្នុទីក្រុងប៊ែកឡាំងកើនឡើងខ្លាំង

0

ដោយ : វត្ថា
ភ្នំពេញ : ស្របពេលដែលតម្លៃលំនៅមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅតាមបណ្តាទីក្រុងមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកនោះ តម្លៃលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៊ែកឡាំងបានកើនឡើង និងនាំមុខព្រមទាំងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧។ នេះ បើយោងតាមតារាងសន្ទស្សន៍លំនៅដ្ឋានសកលចុងក្រោយរបស់ ក្រុមហ៊ុន Knight Frank ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

តម្លៃលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់អាឡឺម៉ង់បានកើនឡើង ២០,៥ ភាគរយហូតដល់ត្រីមាសទី ៤ នៃឆ្នាំ ២០១៧ ដែលជាទីក្រុងតែមួយគត់ក្នុងចំណោមទីផ្សារចំនួន ១៥០ ដែលបានប្រកាសពីអត្រាកំណើន ២០ ភាគរយនៃការលក់របស់ខ្លួន។

លោក Kate Everett-Allen ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវលំនៅដ្ឋានអន្តរជាតិបានថ្លែងថា កំណើនប្រជាជន សេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាព ភាពអត់ការងារធ្វើកម្រិតទាប និងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកវិនិយោគបរទេសជម្រុញអោយមានការកើនឡើងតម្លៃលំនៅដ្ឋានខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងទីកក្រុងមួយនេះ។ សន្ទស្សន៍នេះបានបង្ហាញថាតម្លៃលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់អាល្លឺម៉ង់មានការកើឡើងជាលើកដំបូងដូចជានៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ទីក្រុង Munich និង ទីក្រុងFrankfurt ស្ថិតនៅក្នុងសន្ទស្សន៍លំដាប់លេខរៀងទី ៧ ទី ៨ និងទី ១០។

លោក Everett- Allen បានកត់សម្គាល់ថា មានតែទីក្រុងហុងកុងមួយប៉ុណ្ណោះដែលតំណាងឱ្យតំបន់ទ្វីបអាស៊ីឈរនៅលំដាប់លេខរៀងកំពូលក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង ១០ ដែលមានតម្លៃលំនៅដ្ឋានកើនឡើង ១៤,៨ ភាគរយរវាងត្រីមាសទី៤នៃឆ្នាំ ២០១៦ និងឆ្នាំ ២០១៧ ។ ស្របពេលដែលទីផ្សារលំនៅដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Seville នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងទីក្រុងហុងកុងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំ ២០១៧។

លំនៅដ្ឋានក្នុងទីក្រុងរបស់ចិនបានជួបប្រទះនៃការកើនឡើងតម្លៃដែលជាមធ្យមមានត្រឹមតែ ១,៦ ភាគរយប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុន។ ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយបានកត់សម្គាល់នៅចុងឆ្នាំ២០១៦ ទីផ្សារលំនៅដ្ឋានចំនួន ១២ បានកើនឡើង ២០ភាគរយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃ។

នៅទូទាំងពិភពលោកតម្លៃលំនៅដ្ឋានបានកើន ៤,៥% នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ ធ្លាក់ចុះពី ៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ។

តារាងសន្ទស្សន៍តម្លៃលំនៅដ្ឋានសកលរបស់ របស់ក្រុមហ៊ុន Knight Frank Global ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង ១០ រួមមានមាន

១. ទីក្រុងប៊ែកឡាំង ២. ទីក្រុង Izmir ៣. ទីក្រុង Reykjavik ៤. ទីក្រុង Vancouver ៥. ទីក្រុងហុងកុង ៦. ទីក្រុងប៊ុយដាប៉េស ៧. ទីក្រុង Hamburg ៨. ទីក្រុង Munich ៩. Rotterdam និង១០. ទីក្រុង ហ្វ្រេងហ្វឺត ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here